121669. lajstromszámú szabadalom • Biztosítás csavarkötésekhez

Megjelent 1939. évi október hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI #^HÄ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121669. SZÁM. XLI/aé OSZTÁLY. —• M. 11382. ALAPSZÁM. Biztosítás csavarkötésekhez. Mix & Genest Aktiengesellschaft gyári cég", Berliu-Schöneberg. A bej elentés napja 1938. évi szeptember hó 12-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi szeptember hó 14-ike. A találmány biztosítás csavarkötésekhez., különösen robbanóiéglbiztonisági bányaesz­közöknél a kábelösszeköttetések számára. Eddig ilyen eszközöknél csak a fedél volt 5 biztosítva jogosulatlan nyitás ellen és pe­dig szokásos módon azzal, hogy három­szegletes fejű csavarorsókat használtunk a fedél erősítésére, amelyeket csak az esz-, közök gondozásával megbízott alkalmazott 10 volt képes megoldani. Azonban ilyen esz­közöknél a csavarkötés nincs biztosítva, úgyhogy az a veszély állott fenn, hogy valamilyen rázkódtatások folytán a kábel­csavarkötés önmagjától: vagy gondatlan-15 ságból, meglazul. A találmány feladata e hátrányt meg^ szüntetni, anélkül, hogy ily robbanólég­biztonsági bányaeszközök költsége lénye­gesen nagyobbodna. Ezt úgy érjük el, hogy, 20 a fedél úgy működik össze a kábelcsatla­kozóhüvellyel, hogy zárt állapotban a ká­belicsatlakozóhüvely elforgatás vagy/és megH oldás ellen biztosítva van. í A következőkben a rajz alapján, kivi-» 25 teli példák vannak ismertetve. Az .. 1—5. ábrák a találmány egynéhány le-; hetséges kiviteli alakjának távlati nézeteti tüntetik fel, azonban a találmány e pél­dákra nincs korlátozva. •• 30 Az 1. ábra szerint a robbanólégbizton-i sági bányaeszköz (1) fedele a (13) házrai a (2) háromszegletes fejű csavarorsó ré-i vén van erősítve. A fedélnek (3) toldata, van, melyben a (4) pecek van erősítve., 35 Ha a kábelcsatlakozóhüvely szilárdan van, csavarolva, akkor e pecek a fedél meghú­zásakor az (5) csavarmenetű hüvely (7) lyukainak egyikébe hatol és így biztosítjai a hüvelyt elforgatás ellen. ( A 2. ábra szerint a (3) fedéltoldat eliői lá­nyosén egybeöntött (8) foggal van ellátvaj mely a (6) dudorba mart vagy öntött (9) hornyok egyikébe kapaszkodik és szintén; biztosítja a hüvelyt elforgatás ellen. ( Az (5) hüvely dudora a 3. ábrán fel- 45 tüntetett (10) fogazással is ellátható. \ A 4. ábra szerint a csavarmenetű hü-* vely dudora töbhszögletes., pl. tizenkétsizög-i letes és a (3) fedéltoldat lapos alsó oldala, a hüvelynek dudorfelüíeteinek egyikén fek- 50* szik fel, úgyhogy a hüvely elforgatás el-» len biztosítva van. A (3) fedéltoldat erőisbített (12) fogf­gal (5. ábra) is ellátható, mely a csavarf­menetű hüvely (6) dudora mögé kapasz- 55 kodik és ezzel a hüvely elforgatás ellem szintén biztosítva van. Az 1,, 2. és 5. ábra szerinti kiviteli pél­dáknak a csavarmenetű hüvely elforgatás elleni biztosításán kívül még az az ellő- 60 nyük, hogy a fedelet addig lehetetlen a csavarokkal leszorítani, míg a csavarme­netű hüvely szabályszerűen nincs rögzítve. Szabadalmi igénypontok: 1. Biztiosítás csavarkötésekhez, különösen 65 robbanólégbiztonsági bányaeszközöknél a kábelösszeköttetések számára, azzal jellemezve, hogy a fedél úgy működik össze a kábelcsatlakozóhüvellyel, hogy zárt állapotban a kábelcsatlakozóhü- 70 velyt elforgatás vagy/és oldás ellen biz­tosítja.

Next

/
Thumbnails
Contents