121657. lajstromszámú szabadalom • Hangszórótelep

2 121651. amelyet a berendezés kisugároz, gyenge,, akkor az adóoldalról egyszerű módon, az adóamplitudó növelésével, az utánszabái lyozást elvégezhetjük. 5 A hangfrekvenciával való visszajelentés helyett a visszajelentés oly átvivőfrekvenrt ciával is végezhető, mely az adóhullámtól eltér. így, pl. 50 kilohertz adófrekvencia használata esetén a visszajelentés 10 kiló-10 hertznyi frekvenciával végezhet melyet a hangadóberendezésben a kimenetiener-> giával modulálunk. Az erősítőberendezések bekapcsolására! az itt feltüntetett távkapcsolóeszközök he-> 15 Ivett mások is használhatók. Azonkívül te-.' lefonvezetékek is használhatók a hangadók berendezés működtetésére. E berendezés­kikapcsolása ugyanazon eszközökkel vé­gezhető, amelyekkel a bekapcsolás törtéU 20 nik-Szabadalmi igénypontok: 1. Hangszórótelep, azzal jellemezve, hogy eszközök vannak elrendezve a kibocsáJ tandó híreknek átvivőfrekvenciával valói liozzávezetésére és eszközök valamely 25 távoli helyről a hangadóbereindezésnek meghatározott jelzések segélyével való; bekapcsolására. 2. Az 1. igénypont szerinti telep kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a visszah 30 jelentés és a hangadóberendezés táplá­lása ugyanazon a vezetéken át történik. 3. Az 1. és 2. igénypont szerinti telep kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a visszajelentés a hangadóberendezésbe! 85 vezetett hangfrekvenciájú áram egy ré­szének felhasználásával történik. 4. Az 1—3. igénypont szerinti telep ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy á visszajelentés egy második átvivőfrek-i 40 vencia révén történik. 5. Az 1—4. igénypont szerinti telep ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a> nagyfrekvenciájú vevő távbekapcsolása kisírekvenciával és a kisfrekvenciájú, 45 erősítő vagy a hangszóró távbekapcso-1 lása meghatározott frekvenciával HMM diiíált átvivőfrekvenciával történik. 1 rajzlap melléklettel Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kii', szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: fjyőry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents