121567. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nyomó fémfelületek, főleg kelmenyomáshoz való mélynyomó rézhengerek maratásához

Megjelent 1939. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121567. SZÁM. XIY/e. OSZTÁLY. — L. 7711. ALAPSZÁM. Eljárás nyomó fémfelületek, főleg kelmenyomáshoz való mélynyomó rézhengerek maratásához. Langfoeiii-Pfaiihauser-Werke AktiengeseJIsohaft, Leipzig". A bejelentés napja 1938. évi november hó 5-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi november hó 12-ike. A találmány nyomó fémfelületek, főleg kelmenyomáshoz való mélynyomó réz­hengerek maratásánál alkalmazandó el­járás és célja a tulajdonképeni maratást 5 megelőző műveleteket, nevezetesen a ma­rási sablonok készítéséit leegyszerűsbíteni és megrövidíteni, hogy tiszta, éles marási rajzot kapjunk és főleg az elektrolitos maratást az ismeretes kartonnyomó réz­ao hengereknél is lehetővé tenni. Rézből való nyomólemezek vagy hen­gereik elektrolitos maratása rendszerint olyan savanyú vizes oldatokban történik, amelyek a legtöbb, a marási ábra, elő-15 hívása után marási sablonként használt fedőréteget is megtámadják. Vannak ugyan savnak aránylag ellenálló fedő­rétegek, de ezek csak igen kevéssé fény­érzékenyek, úgyhogy többórás megvilágí­tó tást igényelnek és nem adnak éles marási rajzot. Ezzel szemben a találmány olyan eljá­rás, mely két réteggel dolgozik s ezek kö­zül aa alsó, tulajdonképeni fedőréteg nem 25 fényérzékeny, de saválló, a fe&lő réteg pedig erősen fényérzékeny, anélkül, hogy a saválilóságra tekintettel! kellene lenni. Az eddig ismeretes kétréteg-elijárások súlyos hátrányokkal járnak, melyek a kö-30 zönségesen fedőrétegként használatos asz­faltra vezetendők vissza. A találmány szerint a tulajdonképeni fedőalap borostyánkőlakkból vagy kopál­lakkbói1 vagy hasonló, hígfolyós olajban, pl. kőolaj és paraffinolaj keverékében jól oldódó lakkból áll. Ezek a lakkok tehát nem tartalmaznak aszfaltot és az eliektro­lites maratásnál tekintetbe jövő savak­nak is ellenállának. Részleteiben a találmány foganatosítá- 40 slánál úgy járunk el, hogy a nyoimófémre először a saválló fedőréteget visszük fel, mely kiváltkópen borostyánkő- vagy ko­pállakból áll. Erre erősen fényérzékeny réteget viszünk fel, mely pl. vízben old- 45 ható albumin és aluminiumbikromát­masszából áll. A marási ábrát azután rö­vid, kb. 10—20 perces megvilágítással elő­ször a felső fényérzékeny rétegben állít­juk elő. Megvilágítás után ezt a réteget 50 vízzel kimossuk, amikor az enyvréteg összes megvilágítatlan részei oldatba mennek, úgyhogy a megvilágítatlan he­lyeken az alsó saválló réteg feltárul. Ez az alsó réteg, mely a találmány szerint 55 kiváltkép borostyánkő- vagy kopállákból áll, hígfolyós olajban, pl. kőolaj és pa­raffinolaj keverékében oldható, mely a felső fényérzékeny réteget semmiképpen nem támadja meg. Eszerint a marási ®ab- 60 Ionok további előhívása ilyen olajokkal való kezeléssel történik. Ekkor az enyv­rétegnek megvilágított, olajban nem old­ható részei az alatta fekvő lakkréteget valamennyi megvilágított helyen herme- 65 tikusan elzárják, úgyhogy az ollaj a lak­kot esak a megvilágítatlan helyeken oldja fel s ezeken tárja fel a nyomófémeit. A borostyánkőlakknak és a kopállaknak aránylag híg-folyós olajokban való jó old- 70 hatósága folytán így rövid kezelés után éles körvonalú saválló sablont kapunk a tulajdonképpeni marató-művelethez. Ez a sablon minden további nélkül lehetővé

Next

/
Thumbnails
Contents