121548. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az etio-kolenon-, illetőleg az etio-allo-kolenon sorozatba tartozó vegyületek előállítására

Megjelent 1939. évi szeptember lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121548. SZÁM. lV/li/2. OSZTÁLY. — C. 4826. ALAPSZÁM. Eljárás az etio-kolenon-, illetőleg az etio-allo-kolenon-sorozatba tartozó vegyületek eló'állítására. Gesellscliaft für Chemische Industrie in Basel cég* Basel, Pótszabadalom a 117223. lajstromszámú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1936. évi június hó 6-ika. Svájci elsőbbsége 1935. évi július hó 30-ika. Azt találtuk, hogy a törzsszabadalom szerinti eljárással az etio-kolenon-, illető­leg az etio-allo-kolenonsorozatba tartozó vegyületekhez juthatunk, ha az etio-5 kolenon-, illetőleg az etio-allo-kolenon­sorozatba tartozó 3-keto-17-oxi-vegyü­letekre vagy ezek származékaira halo­gént hagyunk behatni és a kapott halo­génvegyületeket halogénhidrogént le-10 hasító szerek, pl. tercier aminek, mint piridin, kinolin vagy dimetilanilin hatása vagy szerves savak alkálisóinak, pl. alkáliacetátoknak hatása alá vetjük. Aszerint, hogy az etio-kolanon- vagy 15 az etio-allo-kolenonsorozatba tartozó ve­gyületekből indulunk-e ki, a halogén helyettesítése a 4- vagy a 2-helyzetben történik. A halogénhidrogénnek rákövet­kező lehasításakor a A4 '5 "e tio-kolenon-20 vagy a A1 '2 -etio-allo-kolenon£orozatba tartozó, megfelelő vegyületek képződnek. Az androsztanol-(17)-on-(3), ennek izo­merje, az etio-kolanol-(17)-on-(3), vala­mint ezek származékai, pl. eszterei vagy 25 éterei a találmány szerinti eljárással a A1, 2 -» illetőleg A4 '& -a ndrosztenol-(17)-on­(3)-má vagy ezek származékaivá alakít­hatók át. Az új vegyületek részben a kappan-30 taréjon vagy az ondóhólyagon, részben az ösztruszkísérletben, patkányokon, erő­teljes hatásokat mutatnak. A vegyülete­ket gyógyászati alkalmazásra szánjuk. 1. Példa. 35 3,32 g androsztanol-(17)-on-(3)-acetá­tot, melyet a 117224. lajstromszámú szabadalmunk szerint állítottunk elő, 50 cm3 jégecetben feloldunk és néhány csepp jégecetes brómhidrogénoldat hozzá­adása után lassan 10 cm3 jégecetben fel- 40 oldott 1,6 g brómot adunk hozzá. Az oldat azonnal színét veszti. A reakció­terméket vízzel kicsapjuk és azt hígított acetonból való átkristályosítás után pom­pás tükalakjában kapjuk meg. A kapott 45 2-bróm-androsztanol-(l 7)-on-(3)-acetátot a brómhidrogén lehasítására 6 óra hosz­szat nátriumacetáttal jégecetes oldatban kb. 190°-ra hevítjük. Vízzel történt hígí­tás után a reakcióterméket éterrel fel- 50 vesszük. Az éteres oldatot vízzel mossuk, míg csak semlegessé nem válik, ezután megszárítjuk és begőzölögtetjük. Hexán­ból átkristályosítva a A^-androsztenol­(17)-on-(3)-acetátot kapjuk. A telítetlen 55 eszternek lúgos elszappanosításával a megfelelő alkoholt állíthatjuk elő. Ezt közvetlenül is megkaphatjuk, ha az eszter helyett a szabad alkoholból indu­lunk ki. 60 Etió-kolanol-(17)-on-(3)-ból kiindulva a megfelelő A4 '5 -an < irosztenol-(17)-on-(3)­mat kapjuk, mely 155e -on olvad. 2. Példa. A 119269. lajstromszámú szabadal- 65 munk értelmében előállítható, 192°-on (helyesbítve) olvadó 17-metil-androszta­nol-(17)-on-(3)-ból 3,04 g-hoz jégecetes oldatban 1,6 g brómot adunk. A fenti 1. példa szerint megtisztított 2-bróm- 70 17-metil-androsztanol-(17)-on-(3)-mat a

Next

/
Thumbnails
Contents