121538. lajstromszámú szabadalom • Edény és lap ennek előállítására

Megjelent 1939. évi szeptember lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 121538. SZÁM XVIII d. (XlII/d.) OSZTÁLY. — S. 17384. ALAPSZÁM. Edény és lap ennek előállítására. Sealcone International Corporation cég-, New-York. A bejelentés napja 1988. évi május hó 3-ika. A találmány hajlékony anyagból, pl. papirosból való és különösen folyadékok pl. tej felvételére alkalmas edény. A találmány szerinti edény oly testből 5 áll, amelyet hossx-szélrészei mentén egye­sített lap és az edénytest egyik végébe behelyezett oly fenékfedél alkot, amely­ben a test vége a izárótárcsa peremélt be­felé átfogja és a fenék az edénytest szé-10 leivel össze van korcolva, úgyhogy a test vége és a fedél korcolása egymásbakap­csolódnak. A test másik végén, levő nyí­lás a töltőnyílás, amely az edény végénél a szemlienfekvö szegély részek összenyo­j. mása útján zárható és az erre húzott, az edényvég szélét összeszorító résszel zárt helyzetben tartható. Az ilymódon készített ismert edénynél ennek fenéksíkja a tartály nyitott végé-20 nek összenyomása előtt nz edény hossz­tengelyére merőleges síkban fekszik, mi­kor is az edény felállított helyzetéiben fe­nekének minden pontjával érintkezésben marad a támasztófelülettel. Ha azonban 25 az edény nyitott végét, ennek zárása vé­geit t összenyomjuk, az edény összenyo­mott részei az, edénytest közbenső részei­hetei képest hosszirányban eltolódnak, ami­nek az a következménye, hogy az össze-30 nyomó erő az edény fenekének szemben­fekvő részeire felfelé irányuló erőt fejt ki. Ez, az erő, a fenék említett részeit fel­felé húzza, és azt eredményezi, hogy a fenékzáró tárcsa homorú alakot vesz fel, 35 úgyhogy az edényt csak a fenék és a test szélének két szembenfekvő rész© hordja, amelyek az alapfelületre felfekszenek, ha az edényt egyenes helyzetben felállítjuk. A húzóerő és az edénytartalom súlyának nyomása a í'enókszegély e leemelt ré- bő­szeire oly erőt fejt ki, amely az, edény szélét kinyitni töreks|ziik és így az, edény tartalmának kiömlését eredményezné. Az edény nyitott végének összenyomásakor jelentkező feszültség arra is törekszik, 45 hogy az edénytest és fenéktárcsa korcolt szegélyeit egymástól elválassza, ami az edény fenekénél szivárgást okoz, miután ez a rész, a)z edény nyitott végének össze­nyomásakor felfelé húzódik. 50 Ha továbbá az edényt papirosból ké­szítjük és felületén védőréteggel, pl. pa­rafinnal vonjuk be, az edény nyitott vé­génél a szembenfekvő fal részeik összenyo­másakor, az edény bevont felületeinek 55, részleges lapos helyzete és a nyitott vég zárásakor a felületrészek jelentékeny mértékű alakváltozása folytán, a bevonat lepattogzásra hajlamossá válik, aminek az a következménye, hogy az edény anya- 60 gának e részei az, edénytartalom hatásának vannak kitéve, továbbá, hogy az anyag az edény tartalmát magába szívja, ami az edénytartalom beszennyeződését okozza és az edény szivárgását teszi lehetővé. 65 A találmány eélja oly edény létesítése, amely az előzőkben felsorolt hátrányokat mindem körülmények között megszűnteti. E körülmény figyelembevételével a talál­mány szerint oly edényt állítunk elő, 70 amelynek testét összenyomott helyzetbe hozzuk és e helyzetben tarltjuk, mielőtt a fenékelzáró tárcsát az edény egyik vé­gébe beerősítettük volna. A találmány értelmében az edénynek 75 sík, köralakú feneke és rugalmas oldal-

Next

/
Thumbnails
Contents