121525. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kisütőcsövekben a felületi szigetelés növelésére

Megjelent 1939. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RIRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 121525. SZÁM. VII, d. OSZTÁLY. — L. 7664. ALAPSZÁM. Eljárás kisütőcsö vekben a felületi szigetelés növelésére. C. Lorenz Aktiengresellschaft gyári cég, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1938. évi szeptember hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi szeptember hó 25-ike. Kisütőcsövek feszültségvezető vezeté­keinek szigetelőállapotát gyakran meg­zavarja az, hogy a vezetékek között fém csapódik le, mely a csőben pl. getter-5 anyagnak szolgál. A feszültségvezető­részek; közötti nagy távolságokkal e hát­rány bizonyos mértékben csökkenthető. Javasolták a feszültségvezető beolvasz­tandó drótok között a szigetelőérték 10 növelését azzal, hogy a megfelelő felüle­teket földalkálioxidból való bevonattal látják el. Ez eljárásnak hátárnya, hogy az előállításnál, — ami általánosságban valamely fevitt földalkálikarbonátnak az 15 evakuálás alatti felhevítéssel történik — -csak aránylag alacsony hőmérsékleteket lehet használni, úgyhogy hosszú idő telik el, míg az illető karbonát oxiddá alakul. A találmány javaslata az illető alap-20 vegyület bomlását alkalmas adalékanya­gokkal gyorsítani, amennyiben, pl. az illető földalkálikarbonáthoz alkalmas oxi dókat, pl. Al2 , 03 , Si02 -őt adunk. A vegyületi művelet gyorsítása való-25 színűleg az anyagok közötti vegyületek képződésével magyarázható, ha pl. alap­anyagnak valamely magnéziumvegyü­letet és adaléknak A12 03 használunk, mi­által Spiné 11 (MgO Al2 03 ) keletkezik. Nem szükséges a stöchiometrikus össze­tételnek megfelelő mennyiségviszonyokat választani, hanem már 1% adalékok elegendők, hogy a bomlássebesség lénye­gesen növeltessék. Szabadalmi igénypontok: 1. 2. 30 35 Eljárás kisütőcsövekben a felületi szigetelés növelésére, azzal jellemezve, hogy valamely föalkálioxidból való védőbevonat képződését megfelelő anyag hozzáadásával gyorsítjuk. 40 Az 1. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási módja, azzal jellemezve, hogy a bevonatot, a cső evakuálása alatt, megfelelő karbonátból állítjuk elő, melyhez a bomlás gyorsítására 45 oxidot, pl. A12 03 vagy Si02 adunk. Kisütőcső, azzal jellemezve, hogy a feszültségvezető vezetékek között vé­dőbevonat van, mely földalkálioxid­ból áll, melyhez egy második oxidot, 50 pl. Ala O 3 , Si02 vagy hasonló oxidot adunk. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents