121516. lajstromszámú szabadalom • Berendezés iratoknak, rajzoknak, fényképezési úton való másolására, kisebbítésére, nagyobbítására vagy sokszorosítására

Megjelent 1939. évi szeptember lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEIRAS 121516. SZÁM. IX/f. OSZTÁLY. — K. 14537. ALAPSZÁM. Berendezés iratoknak, rajzoknak, fényképezési úton való másolására, kisebbítésére, nagyobbítására vagy sokszorosítására. Kunstádter Vilmos gyáros, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi szeptemcer hó 12-ike. A találmány tárgya berendezés iratok­nak, rajzoknak fényképezési úton való másolására, kisebbítésére, nagyobbítá­sára vagy sokszorosítására, amely az 5 eredetiről nem fordított, hanem az ere­detivel azonos, olvasható másolatot ké­szít. Szerkezete egyszerű, könnyen kezel­hető, gyorsan és pontosan állítható be, azonkívül a másolandó eredeti könnyen 10 helyezhető el és beállításnál a másolás élessége is ellenőrizhető. Mindez alkal­massá teszi a berendezést kis- és nagy­üzemi használatra. A lalálmány lényege az, hogy a fény-15 képezésre szánt eredeti lapot tartó asztal fekvőhelyzetű, a fényérzékeny papirost befogadó szekrény pedig állóhelyzetű és vezetékben fel-le mozgatható, amelynek vízszintes irányban harmonikaszerűen 20 nyíló és csukódó tokja végén prizmás­tükör és lencse van, amelyek a szekrényt mozgató fogaskerékkel kapcsolt excenter­tár csávái vannak összekötve, úgyhogy a szekrény magassági helyzetének meg-25 változásakor a prizrnástüköinek és len­csének a fényérzékeny papirostól való távolsága is megváltozik. A csatolt rajzon a találmány tárgyát képező berendezés egy példaképen felvett 30 kiviteli alakja van feltüntetve. Az 1. ábra oldalnézet. A 2. ábra előlnézet. A 3. ábra felülnézet. A 4. ábra az asztal oldalnézete egy másik 35 kiviteli alakban. A rajzon (a) a vezetőrudak, (b) a rudak végén forgathatóan ágyazott vezetőcsigák (c) az ellensúly, (d) a huzal, (e) a szekrény. E szekrény homloklapján levehető át­látszó (f) homályos lap és alatta átlátszó íq üveglap, ezelőtt pedig csuklópánt körül leforgatható (g) fedőlap van A fény­érzékeny papiros az utóbbi két lap közé helyezendő. Az (e) szekrénynek az (a) vezetőrudakon csúsztatható (h) fülei van- 45 nak. A (d) huzal egyik vége az (e) szek­rényhez van kötve, másik végén (c) ellensúly van megerősítve. Az (e) szekrény keretéhez ismert, har­monikaszerűen összecsukható (i) tok van 50 megerősítve, amelynek végén fényát­bocsátó nyílással ellátott (j) fedőlap van. E fedőlaphoz van erősítve a (k) tokba zárt prizmástükör és e tok alján kialakí­tott. fénybevezető nyílást fedő (1) lencse. 55 A (j) fedőlapot (m) keret fogja közre, amelynek két végén furatok vannak. E furatokba nyúlnak az állványra erő­sített (n) vezetőrudak, amelyeken vezetve a (j) fedőlap ide-oda tologatható. Az (m) 60 keretből (ó) görgőskar nyúlik a szekrény felé, amelynek görgője a (p) tengellyel együtl forgó (r) excentertárcsa peremé­nek fekszik. Az (ó) kar vagy össze van kapcsolva az excentert ár csávái és az 65 ide-oda tolja, vagy csak neki van fek­tetve, amely esetben az csak kifelé tolja a visszahúzásra húzórugó van elrendezve. Ugy az excentertárcsa, mint a fogas­kerekek, valamint a vezetőrudak az (i) 70 tok mindkét oldalán vannak elrendezve. Az (r) excentertárcsa (p) tengelyére van ékelve az (s) fogaskerék, amely a (t) fogaskerék közbeiktatásával az (u) kézi-

Next

/
Thumbnails
Contents