121499. lajstromszámú szabadalom • eljárás műfog, műfogazat és műfoghúz készítésére

Megjelent 1939. évi szeptember hó 15-ón. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121499. SZÁM. IV/h/1. OSZTÁLY. — B. 13824. ALAPSZÁM. Eljárás műfog, műfogazat és műfoghús készítésére. Balog- János fog-technikus, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi május hó 18-ika. Az eddigi hasonló célt szolgáló eljárás­sal, illetve anyagból készült műfogazatok hátránya volt, hogy azok különböző fémekből készülvén, feltűnően különböz­ed tek a valódi fogaktól, vagy porcellán és ehhez hasonló anyagból előre elkészült fogakat, vagy fogsorokat kellett a hiányos helyekre behelyezni, mely utóbbiaknak számos hiás hátránya mellett az is hát­to ránya volt, hogy törékenyek voltak. A találmány tárgya oly anyag és el­járás, mely anyagból illetve, eljárással készült rágószervek meg nem különböz­tethetők a valódi fogaktól, másrészt 15 tartósságuknál fogva a valódi fogakat teljesen pótolják. A találmány szerinti anyag műgyanta, pl. fenolgyanta, melyhez alacsony hő­fokon olvadó, kevés por cellán port keve-20 rünk. A találmány szerinti eljárás cél­jaira immár alkalmas anyagot derítjük, majd a fogaknak megfelelő színekre anilinnal, fémoxiddal vagy más, az e célra alkalmas festékekkel színezzük. 25 A találmány szerinti anyagból a kö­vetkezőkben leírt találmány szerinti el­járással készíthetünk műfogakat. A szájban elkészítendő protézis helyé­ről, az ismert eljárások szerint, lenyoma­tó tot veszünk (negatív), melyről egy e célra alkalmas anyagból (pl. gipszből) pozi­tívet készítünk. Az elkészítendő proté­zist e pozitívre a kívánt alaknak meg­felelően viaszból mintázzuk meg. Erről 35 már most gipszből, vagy más a célnak megfelelő anyagból negatív és pozitív felöntvényt készítünk, majd ez utóbbiak­ról tartósabb anyagból, pl. bronzból présforma másolatot készítünk. A nega­tív forma szétszedhetően, célszerűen két 40 részből készítendő el, amely részek egy átfogó pánttal egymáshoz kapcsolhatók. A két formát célszerűen 100—120 C°-ig előmelegítjük, majd a negatív présformát a fentebb leírt találmány szerinti anyag- 45 ból töltjük meg és a pozitív présformát negatívba helyezve, célszerűen 150—200 atmoszféra nyomásnak tesszük ki. A ta­lálmány szerinti eljárással elkészült pro­tézist az ismert eljárások szerint meg- so felelően csiszoljuk és fényezzük. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás műfog, műfogazat és.műfog­hús készítésére, azzal jellemezve, hogy a szájban vett negatív lenyomatról 55 készült pozitív formára idomítható anyagból, pl. viaszból a protézist a kívánt alaknak megfelelően mintáz­zuk és az utóbbiról tartós anyagból, pl. bronzból készült présformákba, 60 magas hőfokon, nagy nyomáson mű­gyantát sajtolunk. 2. Az 1. pontban védett eljárás válto­zata, melyet az jellemez, hogy a mű­gyantához (pl. fenolgyanta) alacsony 65 hőfokon olvadó porcellánport adago­lunk. 3. Az 1—2. pontban védett eljárás foga­natosítási módja, melyet az jellemez, hogy az alkalmazandó műanyagot 70 sajtolás előtt derítjük és erre alkal­mas festékekkel, pl. anilin vagy fém­oxid festékekkel színezzük. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István m. kir. szab, bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents