121474. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szer előállítására a talaj- és növény kezelésére

Megjelent 1939. évi szeptemberfthó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ ^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121414. «AM. IV/li/1. (X/h.) OSZTÁLY. - S. 16707. ALAPSZÁM. Eljárás szer előállítására a talaj- és növény kezelésére. Dr. Sellei József főorvos, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi január hó 15-ike. Eddigi munkáimban eljárást ismertet­tem talajok termőképességének növelé­sére, melyben különböző organikus, flcu­reszkáló festékeket, mint pl. ftalein-cso­ft portból való eozint, akridinfestékeket, eianinokat, pszeudo-tiocianinokat, stb, al­kalmaztam talaj-, illetve növénykezelésre. További numkállata.imban foglalkoztam azzal az előnyös hatással, melyet ezekből 0 a iluoreszkáló festékekből és vízben ol­dódó vas- és rézsókból álló keverék a növények fejlődésére kifejt. E kísérleteim során arra a teljesen új és váratlan megállapításra jutottam, hogy a növé-5 nyek növekedésének fokozását, illetve növények növekedésének csökkentését (törpefejlődését) eredményesen lehet be­folyásolni, ha a. fluoreszkáló festékeket réz- és vas-sókkal bizonyos koncentrációs ö határokon belül alkalmazzuk. Üj és jelen­tős ez a felismerés az eddigi kísérletekkel szemben azért is, mivel eddig bizonyos festékek ilyen rézsó és vassó kísérletek­kel megállapított, korlátozott határokon 1 belül együttesen még nem kerültek fel használásra. Ezeknek a megfelelő ará­nyoknak a megállapítása a növények termesztése szempontjából döntő fontos­ságú. Bizonyos optimális adagokat lehe­) tett ilyképen megállapítani az egyes nö­vényekre nézve, amellyel a növényter­mesztés fokozása, de csökkenése is szinte standardszerű, állandó értékek megállapí­tására vezetett. Maga a vassó. a klorof il-i fejlődésben közvetve is rendkívül fontos, de szükséges a növényben végbemenő fermeatativ folyamat előmozdítására is, a rézsó pedig a vasnak ezt a hatását fokozza. A fluoreszkáló festékekről ki­mutathattam, hogy a növényt több klo- 40 rofil fejlesztésére izgatják. Okozzák pedig ezt úgy, hogy a fluoreszkáló festék a növényt a napfény iránt érzékenyebbé teszii. Több napfényre a legtöbb növény jobban ifejlődik és több klorofill képző- 45 dik. A növényben és pedig főképen a levelekben napfényhatásra az asszimi­láció fokozott, ami viszont az erősebb növényfejlődésre szükséges fermentek jobb fejlődését is mozdítja elő. Ez a 50 gondolat teljesen új elvet honosított meg az agrikulturai törekvésekben. A fluo­reszkáló festékek a növényt alkalmassá teszik a napfény jobb kihasználására vegyi anyagok útján. 55 A talaj- és növénykezelós céljaira szol­gáló szerek vagy oly módon készíthetők, hogy a felhasznált anyagokat vízben oldjuk, vagy pedig vivőanyaggal, pl. tőzeggel keverjük el őket. 60» Példák: 1. 100 mg. eozint, vagy más fluoresz­káló festéket 500 ccm. vízben kevés lúg hozzáadásával feloldunk, az oldatot 100 literre töltjük fel és még 100 mg. ferro- 65 szulfátot és 10 mg. rézszulfátot oldunk a vízben. Az oldattal veteményeket öntö­zünk. 2. 300 mg. eozint, 250 mg. ferroszulfátot és 20 mg. rézszulfátot 60 kg. tőzeggel 70

Next

/
Thumbnails
Contents