121429. lajstromszámú szabadalom • Kétoldalon ürülő kútserleg

Megjelent 1939. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEI RAS 121429. SZÁM. XXI/C. OSZTÁLY. M. 11070. ALAPSZÁM. Kétoldalon ürülő kútserleg. Marjai Sándor gép- és műlakatos mester, Rákospalota. A bejelentés napja 1937. évi július hó 30-ika. A találmány tárgya edény a víznek a kút mélyéből való felemelésére, mely fő­ként egyszerűsége, könnyű kezelhetősége és szabatos működése által tűnik ki. 5 A találmány szerinti kútserleg lényegi­leg mindkét végén horogszerűen kiképzett lánekapocsra szerelt lemezedényből áll, melynek kiömlőnyílása keresztirányban gátlemezzel van ellátva, mely által a víz­(0 zel telt edény nem a mozgás irányaiban, hanem kétoldalon keresztirányban ürül ki s így a víznek a kiitba való visszaömlé­sét — mint az az eddig használatban levő kútseirlegeknél történik — megakadá-45 lyozza. A találmány tárgyának egyiik kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti fel, me­lyen az 1. áibra a kútserleg homloknézetét, a 20 2. ábra annak hátulnézetét, a 3. és 4. ábra pedig a kútserlegek egybe­kötésére való kötohidat mutatja. Az 1. és 2. ábrákon feltüntetett kútser­leg lényegében mindkét végén horogsze-25 rűen meghajlított (A) lánckapocsra sze­gecselt (B) lemezedény, melynek (a) nyúl­ványára (C) gátlemez van (D) fémkapoes­csal rögzítve, mely a víz kiömlésénék irá­nyát kétoldalra tereli. A 3. és 4. ábrán látható kötőhíd lénye­gében mindkét végén ferde szögben meg­hajlított erős laposvas, melynek közepén egy hosszúkás nyílás van kimunkálva, hová a lánckapcsok horcgrészei illeszked­nek, úgy, hogy egy nyílásba egy serleg alsó és egy serleg felsőhorga kerül, mi­által egyéb kötőelemek használata nél­kül folytonos kútl'áncot kapunk. Szabadalmi igények: 1. Kútserleg, jellemezve mindkét végén 40 lrcrogszerűen hajlított lánckapocsra erősített, (a) nyúlvánnyal ellátott lemezedénnyel, melyre (C) gátlemez van rögzítve. 2. Az 1. igénypontban védett kútserle- 45 gekből alkotott serleglánc, jellemezve laposvasból mindkét végén ferdén haj­lított kötőhíddal, melynek a közepén levő nyílásába egy serleg alsó és egy serleg felső horga kapcsolódik. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents