121419. lajstromszámú szabadalom • Csavarhajó

Megjelent 1939. szeptember hó 1-ín. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 1521419. SZÁM. XV/c. OSZTÁLY. — F. 8343. ALAPSZÁM. Csavarhajó. Farkas Kálmán Székesfővárosi munkavezető, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi október hó 7-ike. A hajóépítés egyik legfontosabb cél­kitűzése arra irányul, hogy az építendő hajó mennél nagyobb sebességgel halad­jon. Az ismert hajó-alakoknál, még az 5 igen nagy egységeknél is, a sebesség fokozásának határt szabnak az építés és vontatás gazdaságosságának követelmé­nyei, továbbá a műszaki fejlettség mai fokán azok az adottságok, melyek az 10 ismert és szokásos hajóalak esetén szük­ségszerűen fennállanak. így a hajótest ismert kialakítása esetén, a hajó terhe­lése által megszabott merülési mélység­nél, a vízellenállásnak a sebesség függ-15 vényében való növekedése oly adottság, mely a sebesség további fokozásának gazdasági és műszaki okokból határt szab. A sebesség fokozására új lehetőség mutatkozik azonban a hajóalaknak és a 20 hajtás módjának és elrendezésének a találmány szerint való megválasztása esetén. A találmány oly csavarhajó, melynél a teljesen zárt, hosszanti tengelye körül 25 forgatható, célszerűen áramvonalasan ki­alakított, külső burokban vagy hajótest­ben forgathatóan van elrendezve, illető­leg felfüggesztve, a hasznos terhet és a hajtógépet is hordó belsőrész, továbbá, 30 melynél e külső burkon van megerősítve a hajó továbbításához, azaz, hajtásához szükséges csavarfelület, illetőleg felüle­tek, vagy a csavarvonal mentén elren­dezett felületrészek. 35 A találmány értelmében a foroghatóan elrendezett, illetőleg felfüggesztett belső­rész súlypontja a forgási középpont alatt van, mégpedig ez alatt oly mélyen el­rendezve, hogy az e belsőrészre rögzített hajtógép a forgási tengely körül a külső 40 burkot forgatni tudja, mert a forgató­nyomaték reakció-nyomatékát a belső­rész már akkor is kifejti, ha annak súly­pontja a forgástengelyen át fektetett, függőleges síkból csak kevéssel, mintegy í5 5—20° értékkel leng ki. A belsőrészben ezenfelül még pergőteke (giroszkop) is alkalmazható. Természetesen nagymé­retű és erősen terhelt hajóknál a súly­pontnak még ennyivel sem kell kilengeni 50 ahhoz, hegy a belscrész a reakciónyoma­tékot kifejthesse. A találmány szerint tehát a teljesen zá*-t forgási test alakú külső burkot a belscrészre rögzített hajtegép gyors for- 55 gásba hozza, miáltal e burok felületére erősített csavarfelület, vsgy az erre írt csavarvonal mentén elrendezett felület­részek (lapátok) a hajót haladó mozgás­ban tartják. A haladási sebesség sok- 60 szoiosan felülmúlja az eddig szokásos hajósebességeket egyebekben ugyanazon méretek esetén, mert nemcsak a hajtó­csavar hatásfoka jobb, mint a szokásos hajócsavaroké, hanem különösképen 65 azért, mert a hajótest kialakítása foly­tán annak merülési mélysége, egyébként azonos terhelési viszonyok mellett, sok­kal kisebb, mint az eddig ismert hajók merülési mélysége, tehát ennél a víz- 70 ellenállás is kiseb'b ugyanazon sebességek esetén. A találmányt közelebbről a csatolt rajz ábrái alapján magyarázzuk, melyek

Next

/
Thumbnails
Contents