121308. lajstromszámú szabadalom • Berendezés robbanómotoroknál a tüzelőanyag mennyiségéneka dugattyú által beszívott levegő mennyiségétől függő szabályozására

•Megjelent 1939. évi augusztus hó 10-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 131308. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — Sch. 3619. ALAPSZÁM. Berendezés robbanómotoroknál a tüzelőanyag mennyiségének a dugattyú által beszívott levegő mennyiségétől függő szabályozására. Sehimanek Emil műegyetemi ny. r. tanár, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi november hó 25-ike. A motornak folyékony tüzelőanyaggal való táplálását porlasztóval vagy szivaty­tyúval szokták megoldani. Az előbbi eset­ben a tüzelőanyagot a szívócsőbe helye-5 zett venturicsőnek legszűkebb kereszt­metszetében a légsebesség által okozott depresszió szívja be egy kis tartályból,, amely a porlasztóban van elhelyezve. A tartálynak az a szerepe van, hogy abban 10 a folyadékfelszín mindig állandó magasan tartassék, amit úszónak vagy membrán­nak alkalmazásával lehet elérni. A folya­dékfelszín helyzetét úgy kell meghatá­rozni, hogy az a nyílás, amelyen át a 15 folyadék a szívócsőbe az ottan áramló levegőbe beomlik, valamivéifölötte legyen a folyadéknívónak, hogy álló motornál a folyadék a nyíláson át ki rie ömölhessen. Ha viszont a motor jár, akkor a kiömlő-20 nyílásban, amely — mint fent már említve volt — a venturicső legszűkebb keresztmetszetében van elhelyezve, de­presszió keletkezik, amely beszívja a folyadékot, még pedig mindenkor a ven-25 turicső legszűkebb keresztmetszetébe. A motor teljesítményét szabályozó fojtó­szelepet a venturicső és a motorhenger közé kell helyezni. Ily elrendezésnél a fojtószelepen át keverék áramlik. A keve-30 rék fojtásánál erős lehűlés és hólerakódás keletkezik. Szivattyúval való táplálásnál a szi­vattyú a folyékony tüzelőanyagot a szívó­csőbe nyomja be szabályozott mennyiség-35 ben. A szabályozásnak úgy ke 11 történnie, hogy a szivattyú mindig annyi folyadékot nyomjon a szívócsőbe, mint amennyi a motor terhelésének megfelel. Ez a szabá­lyozás az ismert szerkezeteknél a szivaty­tyú hasznos löketének változtatása útján 40 történik. Szivattyúval a tüzelőanyagot a fojtószelep után is be lehet vezetni a szívócsőbe. A találmány olyan berendezés, amely robbanó motoroknál a nyomás alatt egy 45 tajtánvból hozzáfolyó vagy szivattyú által szállított folyékony tüzelőanyagnak azt a nyomását, amellyel az a berendezés­től a szívócsőbe áramlik, mindenkor úgy szabályozza, hogy a változó nyomással 50 egy fúvókán át a szívócsőbe áramló folyékony tüzelcanyagmennyiség minden­kor azzal a levegőmennyiséggel legyen arányos, amely a szívócsöven át a motor­ba áramlik, vagyis, hogy a motorba jutó 55 tüzelőanyag-légkeverék mindenkor rob­banó legyen. Lényegileg tehát a talál­mány nyomásszabályozó berendezés, amely akár a tüzelőanyagszivattyútól függetlenül, akár azzal összeépítve, a 60 motorba nyomás alatt áramló folyékony tüzelőanyag nyomását a fentebb jelzett értelemben szabályozza. A találmány alapgondolata az, hogy a motor szívó­csövében áramló levegő okozta •— esetleg 65 mesterségesen előidézett, vagy fokozott — két vagy több nyomást, amelyek közül az egyik a szívócső nyílásában keletkező atmoszférikus nyomás lehet, dugattyúkra vagy rugalmas hártyákra (membránokra) 70 működtetve, szabályozzuk a folyékony tüzelőanyag nyomását, amely azt a szívó­csőbe szállítja. A találmányi gondolat megvalósítására olyan nyomásokat kel]

Next

/
Thumbnails
Contents