121299. lajstromszámú szabadalom • Hűtőszerkezet égési turbinák futókerekéhez

Megjelent 11>39. évi augusztus hó J.6-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121299. SZAM. V/d/2. OSZTÁLY. — M. 11271. ALAPSZÁM. Hütőszerkezet égési turbinák {utókerekéhez. Martinka Mihály oki, gépészmérnök és Dr. Ing, Müller Paul. H., Hannover, A bejelentés napja. 1938. évi április hó 9-ike. Égési turbinákon a lapátkoszorúiól a futókeréktárcsára átmenő melegmennyi­séget hűtéssel úgy kell eltávolítani, hogy a futókeréktárcsában ne lépjenek fel 5 káros feszültségek. Erre már ajánlották a futó keréktárcsa hűtését a benne lévő csatornákon keresztülhajtott folyadék­kal. A hűtőfolyadékra ható centrifugális erő okozta igen nagy nyomás hátrányai­i0 nak kiküszöbölése végett nyomólevegő­; vei porlasztott vizet akartak fúvatni a futókeréktárcsának a lapátkoszorúval szomszédos övére. Minthogy azonban ezen hűtőlégáramok a munkagázáramot )5 zavarják, ezen hátrány kiküszöbölésére a hűtést oly légáramokkal végezhetjük, melyek a futókerék és a turbinaháznak hűtött falai között, a turbinaház el­hagyása nélkül, ezen belül záródó kör-20 folyamot végeznek. Különösen a hűtés­nek. ezen utóbbi módjánál fontos, hogy lehetőleg kis melegmennyiség vezettes­sék a lapátkoszorútól a lapátoknak a futókerékben fekvő befogási helye felé. 25 Ezt azzal érhetjük el, hogy a lapátokat a futókerékkel összekötő részeknek, lehe­tőleg kis keresztmetszet mellett, lehető­leg nagy hosszuk és felületük van. A találmány szerinti hűtőszerkezet a 30 fenti feltételeket úgy elégíti ki, hogy emellett a lapátoknak befogási helyei is hatásosan hüttetnek, a lapátok és a be­fogási helyeik közötti átmeneti részt hűtő levegő pedig lehetőleg ellenállásmentesen 35 áramlik. A találmány továbbá lehetővé teszi, hogy a futókeréktárcsa hűtése a lapátok befogási helyétől a tárcsa agyáig a meg­kívánt fokozatossággal csökkenjen. A találmány lényege abban áll, hogy 40 a lapátokat a futóktrékbe illesztett be­fogótalpakkal összekötő lapáttartók cen­trifugáiventilátor sejtjeit alkotják, me­lyeknek külső oldalfalai a futókeréktárcsa külső felületeihez csatlakozó sima gyűrű- 45 felületté egyesülnek és a futókeréktárcsa és a lapáttartók között hűtőgázbeömlő­nyílásaik, a lapátkoszcrú közelében pedig hűtőgázkiömlőnyílásaik vannak. A lapát­tartók. ventilátorsejtjei célszerűen a futó- 50 kerék oldallapjaihoz csatlakozó falakból és ezeket egymással összekötő sugár­irányú harántfalaikból állanak, melyek a lapátoktól a befogó-talpakig érnek. Emellett a lapátok befogó-talpaiban cél- 55 szerűen sugárirányú csatornák vannak, amelyek a hűtőkamrákat a befogó-talpak alatt lévő és a futókerék oldalfalain a hűtőgáztérbe torkoló axiális csatornák­kal kötik össze. . 60 A szekrényalakú Iapáttsrtók célsze­rűen olyként osztottak, hogy a futó­kerék mindegyik fogközében két-két be­fogótalp fekszik, melyek a harántfal folytatását alkotják, a szekrényalakú 65 lapáttartókban pedig a fogközökkel szem­ben terjeszkedési hézag van. A futókeréktárcsának az agy felé foko­zatosan csökkenő hűtését a találmány szerint azzal érjük el, hogy a futókerék- 70 tárcsa oldalfalai és a háznak a futókerék felé fordított, folyadékkal hűtött falai

Next

/
Thumbnails
Contents