121276. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés lebegőanyag-szűrők megerősítésére légzésvédőszűrők tokjában

Megjelent 1939. évi augusztus hó 16-án. XAftTAK KIRÍLTI SZABADALMI 8IRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 131276. SZÁM. XVIIÍ/b. OSZTÁLY. — A. 4234. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés lebegőanyag-szűrők megerősítésére légzésvédőszűrők tokjában. Auerg-esellschaft Aktieng-esellschaft cég-, Berlin. A bejelentés napja 1938. évi április hó 1-je. Németországi elsőbbsége 1937. évi május hó 13-ika. A találmány eljárás és berendezés ros­tokból álló lebegőanyag-szűrő megerősíté­sére légzésvédőszűrők tokjában. Az ilyen szűrők megerősítése eddig rendszerint úgy 5 történt, hogy a szűrőtok belsejét felmele­gített állapotban kenhető anyaggal kenték be, amely lehűlés után sima felületet alko­tott. Sima felülete folytán a lebegőanyag­szűrő akadály vagy megrongálódás nélkül .0 betolható volt a szűrőtokba. A szűrő szita­fedéllel történő zárása után a szűrőtokot fel kellett melegíteni, hogy a ragasztóanyag hatékonnyá váljék. Ez az eljárás sok szempontból hátrá-5 nyos. Melegítéskor folyékony, kihűléskor viszont szilárd ragasztóanyag felvitele fém­felületekre nem egészen egyszerű, mint­hogy a fémfelület már a ragasztóanyag fel­vitelekor nagy hőmennyiségeket von el be-0 lőle és a ragasztóanyag gyors megmereve­dését okozza. Lehetőleg sima felület el­érésére a szűrőtokot már a ragasztóanyag felkenésekor melegíteni kellett. Másrésizt bizonyos rostkombinációk szűrőhatására a 5 hő nagyon károsan hat, úgyhogy ilyeneket inem lehetett a fent leírt eljárással beerő­síteni a szűrőtokba. További hátrány, hogy utólag nem lehet megállapítani, hogy a tokot felmelegítették-e, tehát, hogy a szűrő ) felragasztása valóban megtörtént-e. A találmány szerinti eljárással a fenti hátrányokat elkerüljük. Az új eljárás abból áll, hogy az eredeti­leg szilárdan összefüggő vagy mesterséges 1 sajtolással összetartott, rostosainyagot a ra­gasztandó helyeken, tehát előnyösen szélén fecskendő-pisztollyal vagy más alkalmas berendezéssel gyorsan száradó lakkal, nit­rolakkal, zaponlakkal, vagy másefiéléveíl fecskendezzük be, majd haladék nélkül 40 alkalmas vezetékkel benyomjuk a szűrő­tokba. Ekkor azt találtuk, hogy a lakik nem hatol be a szűrőbe, tehát a rostok szűrőhatását nem befolyásolja károsan. A lebegőanyag-szűrő átmérőjét célszerűen 45 olyanra választjuk, hogy csak kevéssel le­gyen nagyobb a szűrőnek belvilágánál. A benyomókészülék gyöngén kúpos töltő­toldatból állhat, amelyet a szűrő nyílására helyezünk fel. A szűrő keresztmetszetének! 50 megfelelő kölyű a szűrőt a gyöngén kúpos töltőtoldaton keresztültolja és kissé össze­nyomja, Miután a szűrő átment a gyöngén kúpos töltőtoldaton, oldalirányban ismét kiterjedni igyekszik és a számára kijelölt 55 helyzetbe csúszik. Ekkor a szűrőtok le­zárható. A gyorsan száradó lakk a szűrő­falakat egészen rövid idő alatt összera­gasztja a rostos szűrővel. Szabadalmi igények: 60 1. Eljárás összefüggő rostosanyagból álló lebegőanyag-szűrő megerősítésére lég­zésvéd ős zűr ő tokjában, amelyre jel­lemző, hogy a rostosanyagot a szűrő­tokba ragasztandó helyeken gyorsan 65 száradó lakkal, főként nitrolakkal ken­jük, illetve fecskendezzük be és a lakk megkeményedése előtt alkalmas készü­lékkel benyomjuk a szűrőtokba. 2. Készülék az 1. igénypont szerinti eljárás 70 foganatosítására, amelynek jellemzője® szűrőinyílásra helyezhető, gyöngén kú­pos töltőtoldat és a ragasztóanyaggal ellátott szűrőt a szűrőtokba nyomói kölyű. 75 Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents