121262. lajstromszámú szabadalom • Optikai rendszer fényszórókhoz

.Megjelent 15»89. évi augusztus lio 16-áu. MA0YAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BIRÓSia SZABADALMI LEÍRÁS 131262. SZÁM. VH/d. (VH/h.) OSZTÁLY. — S. 17038. ALAPSZÁM. Optikai rendszer fényszórókhoz. Dr„ Straulbel Rudolf tanár, Jena. A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi szeptember hó 12-ike. Fényszórókhoz optikai rendszerként (világító rendszerként) többnyire felületi tükör vagy tükörlencse alakjában a „parabolatükröt" alkalmazzák. Azonban 5 a parabolatükör hátránya, hogy felület­elemei a fényforrásról különböző alakú és nagyságú képeket adnak és ezért egyen­letes fényerejű világítófelületnek a szél felé csökkenő fényerejű kép felel meg. 10 E hátrány kiküszöbölésére, a találmány szerint tükörlencsével lencse van kombi­nálva és ezek között van a fényforrás. A tükörlencsefelületeknek gömbalakjuk van és a lencsefelületek közül legalább 15 az egyik eltér a gömbalaktól. A tükör­lencse, a fényforrás és a lencse kölcsönös helyzete, valamint a lencse alakja olyan, hogy úgy a gömbi eltérés, valamint a fényforrás képének nagyítási hibái ki ü0 vannak küszöbölve. A lencse a tükörlencse görbületi közép­pontja mellett, a fényforrás a tükör és a lencse között van. A tükörlencséből és lencséből álló rendszer gömbi eltérése a 25 lencse alkalmas kialakításával tökélete­sen megszüntethető. A nagyítás és hibái tekintetében különbséget kell tenni a sagittális és a meridionális fénynyalábok között. A nagyítások egyezők, ha az 30 ismeretes sinusfeltétel valamennyi övben szigorúan ki van elégítve. Ez a két lencse­felület alkalmas kialakításával és a lencse alkalmas elhelyezésével érhető el. Azon­ban fényszóróknál a legtöbb esetben 35 ennek az ideális állapotnak megvalósítása nem szükséges, hanem elegendő, ha a nagyítási hibákat a gyakorlatban nem káros, kis értékekre csökkentjük. Mint­hogy a meridionális nyalábok nagyítása mutatja a legnagyobb különbségeket, 40 elegendő, ha pl. a lencse helyzetét és alak­ját. úgy választjuk, hogy a meridionális nagyítás a szélen és a tengelyben egyező értékű, vagy úgy, hogy a meridionális és sagittális nagyítás a szélen azonos 45 értékű legyen. De ezt a követelményt is többnyire helyettesíthetjük két öv, pl. a közép és szél sinusaránya egyenlőségé­nek követelményével. A tükörlencse vastagságát célszerűen 50 az összes övekben lehetőleg kicsinyre választjuk. Teljesen el is tűnhet és ekkor a tükörlencse tiszta felületi tükörré ala­kulhat, feltéve, ha az a tükrözőképességet és kémiai érzékenységet károsan nem 55 befolyásolja. A kis vastagságú tükörlencse előnye az anyagmegtakarítás, mozgótelepeknél súlymegtakarítás, azonban hőmérséklet­különbségek iránt is érzéketlenebb. 60 A tükör lenes én él különös javítást akkor érünk el, ha felületeit úgy alakítjuk, hogy a különböző rendű sugarak egybeessenek. Azt a sugarat, mely a tükörlencsén (n) optikai változást szenvedett, (n) rendű 65 sugárnak nevezzük. A tükörlencse mellső felületén visszavert sugár eszerint 1.­rendű, a mellső felületén át belépő, hátsó felületén visszavett és a mellső felületén kilépő sugár 3.-rendű, belsejében három- 70 szor tükrözött és a mellső felületen két­szer megtört sugár 5.-rendű stb. A tükör­lencse felületeit úgy kell kialakítani, hogy egy első vagy ötödrendű sugárral

Next

/
Thumbnails
Contents