121260. lajstromszámú szabadalom • Áramvonalas, farmotoros jármű mellső hűtőlevegő-bevezetéssel

Megjelent 1939. évi augusztus hó 16-án. MAGYAK KIEÁLYI ^^^^ SZABADALMI BKÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121260. szám XX/a/2, OSZTÁLY. — B. 7480. ALAPSZÁM. Áramvonalas, farmotoros jármű mellső hütőlevegő-bevezetéssel. Riiighofter-Tatra-Werke A. G. cég", Prag-Smichov. A bejelentés napja 1938. évi május hó hó 28-ika. Csehszlovákiai elsőbsége 1937. évi augusztus 21-ike. Farmotoros járműveknél, főként áram­vonalas kocsiszekrényű járműveknél a jármű hátsó részén gyorshajtásnál rend­szerint jelentős nyomáscsökkenés van. ö Ezért nagy nehézségeket okoz elegendő hűtőlevegő hozzávezetése a motorhoz, még akkor is, ha utóbbinak nagyon hatékony fújtatói vannak. Erre a célra már indít­ványozták a hűtőlevegőt bevezető nyílások lü különböző elrendezéseit, amely nyílások­tól a levegőt csatornákkal a jármű far­részében lévő motorhoz vezetik. Minél ma­gasabb a külső levegő hőmérséklete, ,an­nál több hűtőlevegőt kell bevezetni, ami 15 azonban zárt, áramvonalas kocsiszekré­nyeknél egyszerű eszközökkel, pl. csupán a nyílások nagyobbít ás áv al nem érhető el. A találmány értelmében a szükséges hűtőlevegő egy részét közvetlenül a ko-20 csiszekrény belsején át vezetjük, mégpedig úgy, hogy a kocsiszekrényen áthaladó hűtőáram olyan helyeken áramoljéik, ahol az utasokat nem zavarjja, tehát a kocsi fenekén. Ekkor a motor hűtése jobb és 25 emellett a kocsiszekrény belseje is alapo­san és hatékonyan szellőzik. Ebből a célból megfelelő számú lég­bevezető nyílást helyezünk el a kocsiszek­rény mellső részéiben, ahol gyorsihajitás-80 kor jelentős túlnyomás van. E nyílások­tól kiindulva a sárhányók belső oldalán csatornák húzódnák, amelyekkel a hűtő­levegőt a kocsiszekrény belső terének mellső falában elhelyezett csappantyúk-35 hoz vezetjük. Ezekkel a csappantyúkkal szabályozhatjnk a levegő beáramlását a kocsi belsejébe, ahol az utasok ülnek, még­pedig úgy, hogy a levegő szorosan a kocsi­szekrény ajtaja mentén áramlik. Ha a kocsiszekrény belső terének mellső 40 részében lévő ülések és az ajtó, valamint az oldalfalak alsó részei között elegendő szabad teret hagyunk, amely esetleg külön- * álló, magán az ülésen megerősített védő­fallal határolható, akkor a hűtőlevegő át- 45 áramlik a kocsiszekrény belső terén anél­kül, hogy az utasokat zavarná. A hátsó üléseknél, szorosan az oldalfalak mellett további, esetleg csappantyúkkal ellátott nyílások vannak a levegő számára, ahon- 5(1 nan csatornák vezetnek a kocsiszekrény farrészében lévő motortérbe. A csatolt rajíz a találmány példakénti kiviteli alakját vázlatos fölülnézetben tün­teti fel. 55 A kocsiszekrény test (1) mellső részében (2) szívónyílások és a (3) csatornák van­nak, amelyek a levegőt a (4) szabályozó csappantyúkhoz vezetik. Az (5) mellső ülé­sek mellett (6) vezetőfalak vannak, a (7) 60 hátsó ülések mellett pedig (9) szabályozó csappantyúkkal ellátott (8) nyílások, ahon­nan (10) csatornák vezetnek a (11) mo­tortérbe, amely a kocsiszekrény farrészé­ben van. 65 A rajzon feltüntetett kiviteli alak csak példa, a levegő áramoltatása a kocsiszek­rényen keresztül másként, pl. a kocsi mellsőrészén át is történhet. A levegőt a motortérben lévő fújtatok- 70 kai vagy ventilátorokkal szívatjuk be. Szabadalmi igénypontok: 1. Farmotoros jármű mellső hűtőlevegő­bevezetéssel, főleg áramvonalas kocsi-

Next

/
Thumbnails
Contents