121228. lajstromszámú szabadalom • Filmek fény- és légmentes csomagolása

Megjelent 1939. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 121238. SZÁM. IX/f. (ix/h.) OSZTÁLY. — II. 10160. ALAPSZÁM. Filmek fény- és légmentes csomagolása. Herczeg Miklós gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi augusztus hó 28-ika. Fényérzékeny filmek gondos csomago­lást kívánnak, mert lia fény éri, használ­hatatlanná válnak. A filmek csomagolá­sára, ezidőszerint, fekete vagy piros papi-5 rost h,asználnak. Magát a filmet több ilyen papír réteggel veszik körül, a szükségnek megfelelően s így többé-kevéshbé védve vannak a fény káros behatásától. Ez a gondos csomagolása a filmnek, különösen (0 ott nagy jelentőségű, aliol a filmet nap­fény vagy más fényforrások jelenlétében veszik használatba. így például a fogászati röntgen felvé­teleknél használatos filmek. A gondosan 15 papirosba csomagolt filmek a felvétele­zendő helyre kerülnek s röntgensugarak behatása alatt jön létre a felvétel. A fo­gászatban használatos röntgen filmeknél a filmmel együtt ólomlap is kerül a cso-20 magolásba s a több rétegű papírral együtt az vastaggá válik, nem elég hajlékony, nem fekszik fel tökéletesen a felvétele­zendő felületre s így torzított képet kap­hatunk a felvételre kerülő tárgyról. 25 Másik hátránya a fogászali film papír csomagolásának az is, hogy a papiros nem fertőtleníthető kellően s így a felvétel helyén, a szájba, bacillusok juthatnak be s ott esetleg fertőzést is okozhatnak. 80 Mindezen hátrányok kiküszöbölését oé­lozza jelen találmány, melynek egyik pél­daképpé ni kiviteli alakjában a filmet vé­konyabb piros, fekete — esetleg másszínű — papirba csomagoljuk, az ólomlapot is reáhelyezve, az egészet lágy gumi, vagy 35 hozzá hasonló rugalmas anyagból készült tokba helyezzük. A gumitok nyitott végét, melyen keresztül a csomagolt filmet be­helyeztük, leragasztjuk megfelelő gumi­ragasztóval, vagy ami még tökéletesebb í0 a ragasztásnál, vulkanizáljuk. A gumi-tok lezárása előtt, amennyiben arra szükség van, légtelenítést is végez­hetünk, ígyr a film légmentes csomago­lását is eszközölhetjük. 15 A gumi-tok piros vagy fekete színben a legelőnyösebb a film csomagolására. Az itt leírt csomagolási eljárás mellett, vékonyabb filmcsomagot kapunk, tehát hajlékonyabb is és jól felfekszik a felvé- 50 felezendő felületre. Másik nagy előnye, hogy a film légmentesein lévén elzárva, azt nedvesség nem támadhatja meg, így lényegesen hosszabb ideig raktározható. Használatba vétel előtt a gumicsomago- 55 lás nedves vagy száraz eljárással töké­letesen fertőtleníthető, így a szájban való fertőzés kiküszöbölődik. Szabadalmi igénypontok: 1. Fényérzékeny film csomagolása azzal: 60 jellemezve, hogy a film minden olda­lán zárt gumi-tokban van elhelyezve. 2. 1. alatti kivitel, azzal jellemezve, hogy a film a zárt gumi-tokban légmentesen van elhelyezve. 65 Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents