121218. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárnyeregcsőbe épített légszivattyú

Megjelent 1939. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121218. SZÁM. XX/C. OSZTÁLY. — H. 14148. ALAPSZÁM. Kerékpárnyeregcsőbe épített légszivattyú. Balogh Lajos munkavezető, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi április hó 7-ike. Kerékpárvázba épített légszivattyúk már ismeretesek, ezek azonban mind valami­lyen hátránnyal bírnak, amiért a gyakor­latban nem tudtak elterjedni. 5 Egy ily ismert szerkezet pl. a nyereg­tartó csőben helyezi el a légszivattyút. Ennek hátránya az, hogy külön betétcsövet alkalmaz légszivattyúcsőként és hogy a fo­gantyúhoz csak a nyereg eltávolítása vagy 10 félrebillentése után lehet hozzáférni. Más szerkezei magának a váznak a csö­vét használja egyúttal légszivattyúcsőként, e csövet azonban hosszirányú oldalhasíté­kokkal látja el, melyeknek csuklósan ki-15 emelhető részei szolgálnak a szivattyú fo­gantyújául, míg maguk a kivágások a fo­gantyú vezetékeit képezik. E kivágások egyrészt szükségtelenül gyengítik a vázat, másrészt a csőnek szivattyúként kihasz-20 nálható hosszát csökkentik. Találmány szerint, szivattyúként, cél­szerűen az ismert módon, magát a nyereg­tartó csövet használjuk. A nyereg levétele, vagy félrebillentése azonban azzal válik 25 feleslegessé, hogy a dugattyúradat két da­rabból képezzük ki, egy alsó, — a nyereg legalsó helyzetében — a nyeregcső' felső vége és a nyereg között végződő rúddarab­ból és egy, felső darabból, mely utóbbit 80 a légszivattyú használatakor a nyereg egy megfelelő nyílásán átdugva, az alsó résszel összeerősítünk. Emellett szükség esetén — kihúzott nyeregnél — az alsó rúddarab külön hosszabbító darabbal látható el. 85 A mellékelt rajz a találmány szerinti légszivattyú példaképeni kiviteli alakját mutatja be. Az 1. ábra az alsó és a felső dugattyú­rúddarabot, az alsóba csavart hosszabbító rudacskát és ezek összekapcsolására való 40" rugós szerkezetet mutatja oldalnézet­ben. Az la. ábra a hosszabbító rúd helyébe csa­varandó csavart mutatja be. A 2. ábra a rugós kapcsoló homlok- 45-nézete. A 3. ábrrában a kerékpárváz nyeregtartó csövének felső darabja és az ahhoz csat­lakozó hátsó villa látható oldalnézetben, amely utóbbinak egyik ága célszerűen a 50-légszivattyú tömlőjének tokjául van ki­képezve. A 4. ábrában a nyeregiartó cső alsó da­rabja oldalnézetben, részben metszve lát­ható, a csőben elrendezett dugattyúval. Az 55 5. ábra a légszivattyú tömlőjét mutatja. Végül a 6. ábra a 4. ábra szerinti nyeregtaríbó cső a—a szerinti metszete. A légszivattyú hengerét képező (13) nye- 60' reglartó cső (4. ábra) alsó vége a (20) lemezzel légmentesen el van zárva. A (20) lemez felett, a (13) cső oldalához van erősítve a (19) kivezető csavar, melyre a (21) tömlő (5. és 6. ábra) egyik, pl. ja 65 (11) hollandi anyája illik rá, mí,g a tömlő másik, (22) hollandija a keréktöömlő sze­lepszárára illik. Ennek megfelelően a (21) tömlő hossza úgy van megválasztva, hogy mind a két kerék szelepéhez kényelmesen 70' elérjen. A (13) csőben (4. ábra) látható még az alsó (15) dugattyúrúddarab, mely­nek alsó végére a szokásos elrendezésű

Next

/
Thumbnails
Contents