121217. lajstromszámú szabadalom • Telítőoldat fa vagy más szerves anyag konzerválására, valamint eljárás ily anyagok konzerválására

Megjelent 1939. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRAS 121217. SZÁM. IV/H/1. OSZTÁLY. — JB 14136. ALAPSZÁM. Telítőoldat fa vagy más szerves anyag konzerválására, valamint eljárás ily anyagok konzerválására. Bolidens Gruvaktiebolag* cég- Stockholm-ban (Svédország). A bejelentés napja 1938. évi március hó 24-ike. A találmány impregnálóoldat fának vagy más szerves anyagoknak nehezen oldható arzénatoknak a rostokban végbe­menő lecsapatása révén való konzerválá-5 sára. E célra alkalmazhatók a horgany (Zn); a kalcium (Ca), a magnézium (Mg), a réz (Cu), a kadmium (Cd) vagy az alumínium (Al) arzenátjai. A találmányt az jellemzi, hogy az 10 impregnálóoldat szabad arzénsav és más sav, pl. kénsav, sósav vagy salétromsav keverékében oldott, nehezen oldható ar­zenátból, valamint aránylag kis mennyi­ségű bikromátból áll, mely utóbbi idézi elő 15 a nehezen oldható arzenát kjcsapatását, miután az oldatot a rostokba bevezettük. A bikromátot bizonyos, a fában jelenlevő anyagok redukálják és ekkor a bikromát háromvegyértékű krómionokat és szabad 20 alkálit ad. A kjómionok a szabad arzén­savval reagálnak, a szabad alkáli pedig a többi savat közömbösíti. A rendszer ezáltal neutralizálódik és a nehezen old­ható arzénatok kiválnak. Annak meg-25 gátlására, hogy a bikromát túlságosan gyorsan, tehát már az impregnálóoldatnak a fával vagy más anyaggal való érint­kezésekor redukálódjék, ha ez a fa vagy más anyag az oldható, redukáló hatású 30 alkatrészeket nagy mennyiségben tartal­mazza, vagy pedig annak meggátlására, hogy a redukálás megtörténjék, még mielőtt az oldat a fába vagy egyéb anyag­ba belépett vagy behatolt volna; kis-35 mennyiségű oldható klorátot adunk hozzá, mely a fa vagy egyéb anyag redukáló hatású alkatrészeinek egy részét meg­támadja és bontja. A találmány még további ismertetése 40 céljából a következőkben olyan össze­tételű impregnálóoldatot adunk meg, amelyből horganyarzenát csapódik le a rostokban: 3 ZnHAs 04 + 2 H3 As 04 + H2 S04 + 45 + Na2 Cr2 07 és NaC103 nyomokban. Az összetétel hasonló az esetben is, ha a horgany helyett az említett egyéb fémek vegyületét alkalmazzuk. A gyakorlatban az oldathoz rendszerint 50 nem a nehezen oldható arzénatokat alkal­mazzuK, mert azok a savakban lassan oldódnak, hanem ezek helyett az előbb említett fémek (Zn, Ca, Mg, Cu, Cd vagy Al) oldható sóját alkalmazzuk, pl. a 55 kloridot, szulfátot vagy nitrátot, egy könnyen oldható arzenát megfelelő meny­nyiségével együtt. A találmány sze­rinti oldat összetétele ekkor a következő lesz: 60 3 ZnS04 + 2Na2 HAs04 +3H3 As04 + +Na2 Cr2 07 és NaClOg nyomokban, vagy pedig, súlyrészekben kifejezve, az össze­tétel kb. a következő: ZnS04 31 súlyrész 65 H3 As04 28 „ Na2 HAs04 24 „ Na2 Cr2 07 17 „ NaClOs 1— 5 „ A találmány szerinti, arzénsavból, nát- 70 riumarzenátból, bikromátból, kíorátból

Next

/
Thumbnails
Contents