121206. lajstromszámú szabadalom • Égetőkészülék, főleg arankának, sáskának és mindennemű féregnek pusztítására

Megjelent 1939. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121206. SZÁM. X ll. OSZTÁLY. Z. 2157. ALAPSZÁM. Égetőkészülék, főleg arankának, sáskának és mindennemű féregnek pusztítására. Zelenka József uradalmi gépész, Dinyéshát. A bejelentés napja 1938. évi márcins hó 28-ika. A találmány oly égetőkészülék, mellyel arankát,, sáskát és férgeket sikeresen tu­dunk pusztítani és melyet ezenkívül egyéb célokra is,, mint j)l. görény-, hörcsög-, pat-5 kányirtásra, sertésperzselósire fel lehet használni. Lényegileg a találmány lángkivezető cső­nyúlvánnyal ellátott tüzelőkamrából, vala­mint e kamrán a lángkivezető csőnyúlvány 10 felé levegőt átfujtató, tetszésszerinti haj­tású ventillátorból áll, melyek taligára vannak oldhatóan felerősítve. A találmány a csatolt rajzon példaképpen felvett két kiviteli alakjában van feltün-15 íetve, éspedig az 1. ábra a készülék oldalnézete, a 2. ábra pedig a készülék másik kiviteli alakjának vázlatos hosszmetszete, a taliga elhagyásával. 20 A rajzon (a) jelöli a tüzelőkamrát, mely célszerűen samottal van bélelve, (b) al tüzelőkamra ajtaját, (c) pedig annak ros­télyát. A tüzelőkamra mellső végét lezáró (f) homlokfal kicserélhetően van felerő-25 sátve és a láng kivezetésére való (g) cső­nyúlvánnyal van ellátva. Az (f) homlok­falon belül a kamra mellső végébe a (d) rostélylap van beerősítve. A tíizelőkamra hátsó végéhez a (h) ventillátorház csatla-80 kőzik, amelynek (i) szélkereke a levegőt, keresztülfujtatja az (a) kamrán, a (g). csiönyúlvány felé. Az (i) szélkerék ten­gelyére a (k) fogaskerék van erősítve, melynek fogai az (m) forgatókarral ellá-35 tott, nagyobb átmérőjű (n) fogaskerék fo­gaiba kapaszkodnak. Az (a) tüzelőkamra, valamint a (h) ven­•iillátorház és a ventillátor hajtószerkezete az (o) taligára van oldható módon fel­erősítve. A felerősítés a (p) szalagvassal 40 történik, melynek két végét rögzíti a tali­gához. Az (a) taliga az (r) forgás,csap körül felhajtható és különböző helyzetekbe beállítható (s) tartólábbal van ellátva. Használatkor az, (a) tüzelőkamrába tüzet 45 gyújtunk és azután az (m) hajtókar segél­lyé vei forgásba hozzuk az (n) fogaskereket, illetve a vele kapcsolódó (k) fogaskerék útján az (i) szélkereket. Ezáltal levegőt fujtatunk át az (a) tüzelőkamrán és a láng 50 kicsap a (g) csőnyúlványon át a szabadba. A kicsapó lánggal sikeresen lehet égetni az arankát, továbbá különböző férgeket. Megfelelő alakú (g) csőnyúlvány alkal­mazásával a lángol, vagy pl. a tüzselőkam'- 55 rában fejlesztett gázt be tudjuk fúvatni pl. görény-, hörcsög-, patkány- és ürgelyu­kákba is, úgyhogy ezeket is pusztítani tudi­juk a készülékkel. Egyenes vonalzású (g) cső alkalmazása esetén a készülékkel diszí- 60 nőt is pörzsölhetünk. A ventillátor hajtószerkezete az ismer1 tetettől eltérő is lehet, anélkül, hogy ez a találmány lényegét érintené. Ha a tüzelőkamrát és a ventillátort az 65 (o) taligáról leszereljük, akkor utóbbilt ön­állóan is fel lehet használni a gazdasági­ban, pl. gabonával telt zsákok hordásárai stb. Szabadalmi igénypontok: 70 1. Égetőkészűlék, főleg arankának, sáskái­nak és mindennemű féregnek pusztítá­sára, azzal jellemezve, hogy lángkiver zető csőnyúlvánnyal ellátott tüzelőkam­rából, valamint e kamrán a lángkiver 75

Next

/
Thumbnails
Contents