121170. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szójababból növényi tej, valamint protein-anyagok előállítására

Megjelent 1939. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131170. SZÁM. IV/e. OSZTÁLY. — K. 14415. ALAPSZÁM. Eljárás szójababból növényi tej, valamint protein anyagok előállítására. Kováis Lajos kémotechnikus, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi május hó 16-ika. A találmány szójababból növényi tej és p roleinanyagok előállítására vonatkozik oly értelemben, liogy a szójababban levő nö­vényi fehérjét és növényi zsírt, úgyszintén ;> a foszfor tartalmú lipoid-vegyülete ke t egy­öntetű eljárással kivonjuk, miáltal dús tö­ménységű, kellemes ízű, tejszerű és olcsó tápszert kapunk. További kezeléssel a fe­hérjét kicsapjuk, amely műanyagok elő­to állítására alkalmas. A találmány célja, liogv a különbéin kellemetlen ízű szójabab gazdag fehérje- és tápanyagtartalmát álta­lános fogyasztásra alkalmassá tegyük, mi­által úgy a mezőgazdaság, mint a nép­jó élelmezés egy új; és ha.szij.os lehetős ég­hez jiut. Az eljárás szerint a szójababot az ide­gen anyagoktól történt megtisztítás után savanyú oldatban 8—12 órán át áztatjiuk. 20 A savas oldalt a babszemeket felduzzasztja, a sej tekre maró hatást gy akorol, de egyben a bomlást is megakadályozza, amely az áztatás révén egyébként előállhatna. A meggyöngített sejtekben levő, kellemetlen 25 ízt adó alkaloidákat a kioldásra alkal­massá teszi. A kiáztatott szójababot víz­bein 1/2 órán át 80—85 C° hőmérsékleten tartjuk állandó keverés mellett. Főzés után a szójababot alaposan kimossuk és mosás 30 után a héjaktól, teljesen megszabadítjuk és esetleg szárítjiuk. A nyers babszemeket ezután zúzzuk. Zúzás után kútvízzel pép­sűrűséjgűrie hígítjuk fel. A pépet állandó keverés mellett 80 C«-ra hevítjük. A fel-35 hevített pépet szűrőkendőbe öntve, nyo­mással sajtoljuk. A felfogott folyadékot vagy pasíztörizáiljuk vagy pedig a protein­anyagokat és zsírokat további feldolgozási végeit kiválasztjiuk. Szabadalmi igénypontok: 40 1. Eljárás szójababból növényi tej és pror tein-anyagok előállítására, azzal jelle­mezve,, hogy a szójababból, annak zsír-és egyéb tápanyagtartalmát kivonjuk s az így nyert folyadékot vagy pásztori- 45 záljuk vagy a protein-anyagot és zsí­rokat kiválasztjuk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás l'oga­natosítási módja, azzal jellemezve, hogy a szójababot savanyú oldatban kiáztat- 50 juk. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti lei­járás kiviteli módja, azzal jellemezve, liogy a kiáztatott szójiababot 80—85 G° közötti hőmérsékleten 1/2 órán át tartjiuk. 55 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike .sze­rinti eljárás kiviteli módja, azzal jelle­mezve, hogy a kiáztatott szójababot a héjaktól megtisztítjuk. 5. Az 1—4. igénypontok bármelyike sze1 - 60 rinti eljárás kiviteli módja, azzal jel­lemezve, hogy a héjaktól megtisztított szójiababot zúzzuk. 6. Az 1—5. igénypontok bármelyike sze­rinti eljjárás kiviteli módja, azzal jel- 65 lemezve, hogy a zúzott szójababot víz­zel pépsűrűségűre felhigítjiuk, a pépet 80 O-ra hevítjük s a felmelegített pé­pet szűrőkendőbe öntve, a folyadékot felfogjuk és azt vagy pasztörizáljuk, 70 vagy pedig a protein- és zsírtartalmát kiválasztjuk. 7. Az 1—4. igénypontok bármelyike sze­rinti eljárás kiviteli módja, azzal jelle­mezve, hogy a szójababot szárítjuk. 75 Pallas nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents