121160. lajstromszámú szabadalom • Berendezés mozgó célok lövetésénél a lőelemek mechanikai meghatározására

Megjelent 1939. évi augusztus hé 249-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131160. SZÁM. XIX/'c. OSZTÁLY. — CR. 8524:. ALAPSZÁM. Berendezés mozgó célok lövetésénél a lőelemek mechanikai meghatározására. Oesterr.-Ung. Optische Anstalt C. P. Goerz Gesellschaft m. b. H. cég, Wien-ben. A bejelentés napja 1937. évi november hó 6-ika. A találmány a löveg mindenkori elő­tartási szögének és a lövedéknek a tempí­rozáshoz szükséges mindenkori repülési ideje és a találati pont távolságának 5 mechanikai meghatározására való beren­dezésnek a 103856. számú szabadalom­ben leirt és annak 9. ábráján feltüntetett kiviteli alakjának javítása és célszerű kiképzése. 10 Ennél az ismert irányzókészüléknél, amely a lövedék repülési idejére vonat­kozó közelítő egyenletének t =a. z. (b—z) mechanikai megoldásán alapszik, mely­ben (z) a találati pont távolságát jelzi és 15 (a, b) két parametert jelez, állítóeszköz gyanánt zsinórt használnak, amely annyi­ban célszerűtlen, hogy változó nyujthátó­sága miatt a beállító mozgások átvitelé­nek pontossága megbízhatatlan. Ezen-20 kívül az ismert készüléknél a célsebesség­vektort képező elem kiképzése nem teszi lehetővé a bármely tetszésszerinti irány­ban való beállítást. Ezeket a hátrányokat a találmány 25 értelmében azáltal kerüljük el, hogy a nagyság és irány szerint kézzel beállí­tandó mechanikai célsebességvektor és az egymásután mért céltávolságok állandó beállítására való ugyancsak kézzel működ-30 tetendő készülék között egy változó hosszúságú kétrészű kardántengely van elhelyezve, melynek hátsó, célsebesség­vektor vezérlő szervével kardan módon kapcsolt része mint tengelyirányú el-35 forgatásában gátolt nagy emelkedésű csavarorsó van kiképezve, míg a mellső, a céltávolság beállítókészülékével össze­kötött rész a csavarorsón ülő tengelyirá­nyú eltolás ellen biztosított csavaranya alakjában van kiképezve, amely kardan- 40 csukló segélyével egy hengeres dobnak a löveg csőtengelyével párhuzamos ten­gelyével van összekötve, mely dob kö­penyfelületén logaritmikus csavarvonal van rajzolva, amelynek egy a dobten- 45 gellyel párhuzamos és tengelyirányban eltolhatóan ágyazott, logaritmikusan be­osztott céltávolságskálával való érint­kezési pontja, a megmért céltávolság szá­mára beállító jelző gyanánt szolgál, ami- 50 dőn ez a távolsági skála tengelyirányban a lövedék repülési idejétől függő értékkel a dobbal egyidejűleg eltolódik. Eme'lett a sebességi vektor beállítására való ve­zérlő készülék úgy van kiképezve, hogy 55 ez a sebességi vektor egy képzelt pont és a kardántengely hátsó részének kardan­csukló-középpontja közötti légtávolság gyanánt bármely tetszésszerinti nagyság­ban és irányban beállítható. go A találmány tárgya a csatolt rajzokon egyik példaképeni kiviteli alakjában van feltüntetve éspedig: az 1. ábra a mechanikai alapot mutatja, a 2. ábra ugyanaz a lineáris (b) para- 65 méter helyesbített beállításával és a logaritmikus céltávolságbeállítás vázla­tával. A 3. ábra a teljes berendezés részbeni függélyes középmetszete, a 70 4. ábra a céltávolságvektor beállítására való készülék függélyes keresztmet­szete, az

Next

/
Thumbnails
Contents