121137. lajstromszámú szabadalom • Biztosíték pisztolyokhoz

Megjelent 1939, évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 121131. SZÁM. XIX/a. OSZTÁLY. — W. 6840. ALAPSZÁM. Biztosíték pisztolyokhoz. Berlin-Suhler Waffen- und Fahrzeugwerke Gr. m. b. H., Weimar. A bejelentés napja 1938. évi június hó 4-ika. Németországi elsőbbsége 1937. évi július hó 22-ike. Oly biztosítószerkezetek, mjelyeknél a biztosíték tengelyének forgásánál a kakas, rugófesztelenítés céljából lecsap, már is­meretesek. 5 E kiviteli alakoknak az a hátránya, hogy a biztosíték oldása után a kakast kézzel kell felhúzni, ha azt akarjuk, hogy az első lövés céllövés legyen. Ily módon azonban, veszély esetén, értékes idő megy 10 veszendőbe. Efa a kakast nem kézzel húz­zuk fel, akkor csak a felhúzóbillentyüvel való felhúzás marad hátra; ekkor ugyan azonnal lehet lőni, a találati biztonság azonban igen csekély. 15 Ismeretesek továbbá oly .szerkezelek is, amelyeknél a biztosítók oldása után a ka­kas, a markolatból kilépő emelőre kifejtett többszörös nyomással, nyugalmi helyzeté­ből a felhúzott helyzetbe hozható. E kivi-20 telek azonban a gyakorlatban nem: váltak be, nwvel a lövész, veszély esetén, felindu­lásában, a többszöri nyomásról megfeled­kezik, mert a fegyvert görcsösen tartja. Az említett pisztoly-szerkezetek további 25 hátránya, hogy szánmozgással végzett el­sütéskor a kioldott kakas állandóan ide és oda üt, miáltal a biztosítéknak a fegy­ver tartása alatti szándékolatlan forgásá­nál a kakas mégis gyújthat. 30 E hátrányokat a találmány azzal kü­szöböli ki, hogy a kakas-ütőrugónak a kakassal szembenfekvő ágyazása a rugó hosszirányában akként mozgatható, hogy a rugó, a biztosított helyzetben, a kakas-35 állás változtatása nélkül, fesztelen. A rajz a találmány szerinti biztosíték példaképpeni kiviteli alakját szemlél­teti. Az 1. ábra a biztosított, a 2. ábra a kioldott helyzetben szemlél- 40 teti a pisztolyt. Az (a) markolatban a (b) pont körül lengethető (c) iitőkalapáes van ágyazva. A kalapács egyik végén a (d) pontban tá­madó (e) feszítőrugónak szemtbenfekvő (f) 45 ágyazása két, a markolattól jobbra, és balra elhelyezett (g) emelőkön van. Ez utóbbiakon két, ugyancsak a fogantyútól balra és jobbra fekvő (i) emelő támad, amely emelők (k)-nál a markolatban len- 50 gethetően vannak elrendezve. Az (i) eme­lök felső végeit a markolatban forgatha­tóan ágyazott (1) excenter-tengelyen el­rendezett (m) orr működteti. Az, excenter egyúttal az (n) billentyűt is elreteszeli és 55 meggátolja felhúzását, (o) az elsütőrúd, amely az (n) billentyűt a (c) kalapáccsal összeköti és egyúttal felhúzó bilenntyű. is. Biztosítás céljából az, (1) excenter-ten­gelyt az 1. ábrán feltüntetett helyzetbe 60 billentjük. Ekkor az (m) orr az (i) emelő­ket annyira felszabadítja, hogy a (g) eme­lőket, az (e) feszítőrugó hatása alatt, a rajzolt helyzetbe utánaengedik, amely helyzetben a rugó teljesen fesztelen. 65 Ugyanekkor az excenter a billentyű elé fekszik és elreteszeli. A biztosíték oldására a biztosítóemelőt a 2. ábrán szemléltetett helyzetbe hozzuk. Az excenter ekkor felszabadítja az (n) 70 billentyűt, az (m) orr az (i) emelőkre nyo­mást gyakorol, úgy hogy a. (g) emelő út-

Next

/
Thumbnails
Contents