121119. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a magassági szög képezésére lőfegyverekhez

Megjelent 1939. évi augusztus h ó 101-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 121119. SZÁM. XIX/c. OSZTÁLY. — S. 17450. ALAPSZÁM. Berendezés a magassági szög képzésére lőfegyverekhez. Süss Nándor Práeisiós mechanikai és optikai intézet r. t. cégr és Kéler Tasziló kormányíotanácsos, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi június hó 21-ike. Ausztriai elsőbbsége 1937. évi június hó 26-ika. t Az ú. n. lőelemeknek és ezzel az emel­kedésnek (a terepszög és lőszög összegé­nek) önműködő és emellett lehetőleg egy­szerű képzése igen nagyfontosságú olyan 5 műszerek szerkesztésénél, amelyekkel a légelhárításnál a lőfegyvereket a célra irá­nyítják. Ezeknél a megadott célmagasság és tér­képtávolság alapján az emelkedést eddig 10 többnyire úgy képezték, hogy kúpszerű, görbefelületű testet p tényezők valamelyike (pl. a térképtávolság) szerint toltak el és a másik tényező szerint elfordították, mi­által a testre támaszkodó mutató vagy 15 villamos tapintó — e görbefelüle tű test köpenyf elüle íének megfelelő megmunká­lása melleit — elfordulásakor vagy elto­lásakor a keresett magassági szög mértékét adta. 20 Nyilvánvaló azonban, hogy ez az el­járás csak kevéssé alkalmas a kívánt, igen nagyfokú pontosság elérésére, mint­hogy ehhez a görbefelületű testnek ke­zelés szempontjából kényelmetlen nagy 25 méretei vagy pedig e test köpenyfelületér nek rendkívül pontos megmunkálása szük­séges. E hátrányok következtéiben bizonyos műszereknél a görbefelületű testet csupán a lőszög képzésére használják, amikor is 30 méretei még nagy pontosság esetén is ki­csik lehetnek, de ebben az esetben a ifce­repszöget még külön kellett képezni és a két szöget differenciállal összeadni, ami ismét nem kívánatos bonyodalmakat és 35 a műszer új hibaforrásait okozta. A találmánynak az eddig alkalmazott eljárásokkal szemben az az előnye, hogy a pontosságot egyszerűséggel egyesíti, amennyiben a találmánynál bár a görbe­felületet csupán a viszonylag kis lőszög- 40 nek megfelelően kell megmunkálni, még sem adjia az emelkedési. ké:t szögnek me­chanikailag (pl. differenciál segítségével) képzendő összegeként, hanem teljes egészé­ben egyszerűen és közvetlenül adja meg 45 pecekre támaszkodó a görbefelület felhaszr nálásával. Ezt úgy érjjük el, hogy a görbefelületű testet csukló körül elfordít­hatóan ágyazzuk és az elfordítást oly ta­pintó létesíti, amely a térképtávolságnak 50 és célmagasságnak megfelelően két irány­ban eltolható, ferde helyzete következté­ben - pedig a görbefelületű testet minden céilmagasságnál ez utóbbinak megfelelő röp­pályagörbén érinti. A görbefelületű test 55 tehát tapintójának eltolódása és görbe fe­fületének megfelelő alakja következtében pontosan az emelkedésnek megf elelően for­dul el. A rajz a találmány példaképeni kivi- 60 teli alakját az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán felülnézetben és a 3. ábrán oldalnézetbein tünteti fel. Az (f) görbefelületű test a rajízon fel- 65 tüntetett kiviteli alaknál lapos és nyelv­alakú és a helytálló (a) orsó akörül el­fordítható. Az (f) görbefelületű test mel­lett (s) tapintó van, melynek gömbalakú vége az (f) test megfelelően megmunkált 70 görbe felületén nyugszik. Az (s) tapintó ferde helyzetű, tehát nem merőleges az (a) orsóra és mind hosszirányban mind

Next

/
Thumbnails
Contents