121117. lajstromszámú szabadalom • Ágyazópersely, valamint eljárás és berendezés annak kalibrálására

Megjelent 1939. évi augusztus hó 1-én. MÁs. tf AGYAK Kii; A I.Vi t* SZABADALMI H1RASAG SZABADALMI LEIRAí 131117. SZÁM. V/e/l. OSZTÁLY. — 8. 17335. ALAPSZÁM. Ágyazópersely, valamint eljárás és berendezés annak kalibrálására. Stabeg* Apparatebaugesellscliaft m. b. H. cég, Wien. A bejelentés napja 1938. évi április hó 1-je. A találmány ágyazópersely, mely ten­gely irányában a csapágytestbe be- és ki­szerelhető és két egymásba tolt, szilárd halmazállapotban hideg úton egyesített, 5 különböző anyagú vagy keménységi! hü­vely alkotja, mikor is, legalább a külső hüvelyien végighaladó hosszanti illesztési hely van. Két vagy többrészű hüvelyek nem tartoznak a találmány kenetébe. 10 Már indítványoztak ugyan két fémből álló ágyazó perselye keit, amelyeik a fenti csoportba tartoznak, de ezeknél a homlok­felületek legfeljebb csak részbein állanak az ágyazóhüvely anyagából, ami e hom-15 tokfelületeknek a szomszédos ágyazórészek részéről történő szokásos igénybevételénél nagy hátrányokat, pl. erős felmelegedést, kopási, stb. okoz. Másrészt az ágvazőí'elü­'!elet alkotó hüvely viszonylag vastag, ami 20 egyrészt nagy költségekkel jár, másrészt pedig az ágyazóréteg" viszonylag kis ké­mé,m'sége folytán már rövid üzemi hasz­nálat után összenyomódás, stb. folytán alakváltozást okoz. Ezáltal azonban az 25 ágyazópersely szabad átmérője: nagyobb lesz, ami a persely és az orsó közötti játékot nem megieingieidhető módon meg­növeli és ezzel kapcsolatosan a persely, és a csap gyorsabb kopását eredményezi. 30 A találmány e hátrányokat kiküszöböli, minthogy a tengellyel közvetlenül érint­kező belső hüveilynelk, mely előnyösen lá­gyabb ágyazóany,ágból és vékonyabb fallal', készülhet, végjein kariimák vannak, melyeik 35 a másik erősebb, hosszirányú réssel báró keményebb és kevésbé nemes anyagú hü­velyt közrefogják, íly módon lehetővé válik, hogy az ágyazóhüvely falvastagságát nagyon kicsire; válasszuk és azt az erőisítőhüvellyel mere- 40 vítsük, amikoris a homlokfelületek teljes egészükben ugyanabból az anyagból állia­nak, mint az ágyazóhüvely. Ilymódon nagy költségmegtakarítást érünk el az is­mert hüvelyekkel szembein. Az előállítás 45 a lehető legegyszerűbb és pl. sík anyag felgöngyölítésével történhet az e művelet közben tövisre felhúzott £ lalkeresztmet­s,zetű belső hüvelyre, miáltal jelentéktelen hosszanti hézag" keletkezik a külső hüvely- 50 ben. Ha azonban a belső hüvely végeinek homlokfelüleleit alkotó részeiket később akarnók előállítani, akkor más: előállítási eljárások is lehetségesek. A találmány ér­telmében a két hüvely között összeerősí- 55 téseket is alkalmazunk. A találmány továbbá olyan eljárási és berendezés, amely lehetővé teszi, hogy csőálakú, hosszanti hasítékos üreges testet, pl. csapágyak perselyeit, vagy máseii'féléket 60 a találmány értelmében a legegyszerűbb módon a szükséges pontos méretű alakra hozzuk. A találmány szerinti eljárásnál teljesen közömbös, hogy a persely nyieirsálakját, 65 miként állítottuk elő. A találmány szei­rinti eljárással kalibrált perselyeik nem­csak a kívánt pontos méretűek, hanem felületük olyan sima, ami még esztesrgá­íassal és csiszolással sem érhető el. Egy- 70 idejűen a persely peremeit ágvazóperse­lyeknél szükséges módon le is kerekítjük, úgyhogy minden utólagos megmunkálás elmaradhat. A találmány szerinti eljárás abból áll, 75 hogy a persely homlokrészeire hideg álla-

Next

/
Thumbnails
Contents