121107. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés az erjesztésnél visszamaradt moslék feldolgozására

Megjelent 1939. évi au gu sztus hó 1-én. SZABADALMI BÍRÓSÁG 131107. SZÁM. IV/b. (IV/h/1.) OSZTÁLY. — S. 16808. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés az erjesztésnél visszamaradt moslék feldolgozására Győri Szeszgyár és Finomító Részvénytársaság- cégr Győr.. A bejelentés napja 1937. évi március hó 19-ike. Ismeretes, hogy szárított moslékból amilalkohol segélyével való extrahálás révén a moslékban tartalmazott glicerin kinyerhető. A moslék szárítása azonban 5 nagy nehézségekkel jár. A találmány célja olyan eljárás létesítése, amely a szokásos szárítási eljárásokkal kapcso­latos nehézségeket elvben kiküszöböli. A találmány szerint ugyanis a moslékot ia úgy vízmentesítjük, hogy vízzel nem keverdő, azonban azzal azeotropos keve­réket alkotó oldószerrel, pl. amilalkohollal keverjük és a moslékban tartalmazott vizet ezzel az oldószerrel ledesztillálás 15 révén azeotroposan teljesen vagy részben ' eltávoHtjuk. Ennél az eljárásnál tehát a sz;okásos szárítási műveletek egyáltalában nem kerülnek alkalmazásra. A találmány előnyös és igen egyszerű 20 foganatosítása szerint az említett oldó­szert oly mennyiségben alkalmazzuk, hogy a víztelenített moslékból a glicerint és/vagy más értékes anyagot ugyanazzal az oldószerrel extraháljuk, amellyel a 25 víztelenítést is végeztük, mimellett ezen­kívül más oldószert vagy oldószereket is hozzáadhatunk. A találmányt még részletesebben a rajz kapcsán magyarázzuk meg, mely az új 30 eljárás foganatosítására alkalmas beren­dezés kiviteli példájának vázlatát mu­tatja. A rajzon (A) az amilalkohol készlet­tartánya, (B) pedig a sűrű moslék készlet-35 tartánya. E két tartány külön-külön le­kapcsolhatóan az (1), illetve (2) vezeték útján a (C) főzőkazánnal van összekötve. Ez utóbbihoz a (3) vezeték útján a (D) hűtő csatlakozik, melynek alsó (Dj) része gyüitőtartányt alkot;(E) egy légszivattyú, 40 mely az (5) vezeték útján a (D) hűtő alsó (Dj) részéhez és ezen át a (C) főző­kazánhoz is csatlakozik. Az (Fl 5 F2 ) és (F3 ) extraktőrök külön-külön lekapcsol­hatóan a (6), illetve (10) vezeték útján a 45, (C) kazán alsó részéhez, illetve a (D) hűtő alsó fDx ) gyüjtőtartányához csatlakoz­nak. A (Gj) és (G2 ) dekantőrök a (7) vezetékek útján az említett extraktőrök­höz, (8) vezeték útján pedig a (H) 50. szivattyútartányhoz csatlakoznak, mely a (11) vezeték útján a (J) szivattyú közbe­iktatásával az amilalkohol (A) készlet­tartányával van összekötve. A berendezés működésmódja a talál- 55-mány szerinti eljárásnak megfelelően a következő: A (C) főzőkazánba az (A) és (B) kész­lettartányokból az (1) és (2) vezetékeken át a kellő mennyiségű sűrű moslékot, 60« illetve amilalkoholt bocsátjuk. Az (E) szivattyúval vákuumot létesítve a (C) kazánban a sűrű moslék víztartalmát az amilalkohol egy részével együtt kihajtjuk és e kihajtott részek azután a (D) hűtő 65-(Dx ) tartányában összegyűlnek. A (C) főzőkazán teljes tartalmát, mely most már a vízmentesített sűrű moslék­ból és a beadagolt amilalkohol át flem desztillált részéből áll, a (6) vezetéken át 70 az (Fl 5 F2 , Fs ) extraktőrök egyikébe bo­csátjuk, ahol keverés és hevítés közben a sűrű moslékból a glicerin extrahálódik. Az extra hálás befejeztével az iszapot le ülepítjük és ezutána (7) vezetékeken át 76-

Next

/
Thumbnails
Contents