121051. lajstromszámú szabadalom • Bowden-kábel

Megjelent 1939. évi július hé 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 121051. SZÁM. XVI/d. (XX/c., XX/a/3.) OSZTÁLY. — JF. 8294. ALAPSZÁM. Bowden-kábel. Fichtel & Sachs A.-G. cég1 , Schweinfurt-ban. A bejelentés napja 1938. évi február hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi február hó 17-ike. A találmány Bowden-kábel, amilyent gyakran alkalmaznak kerékpái okhoz, motorkerékpárokhoz és más olyan beren­dezésekhez, amelyeknél hajtóműrészek, 5 kapcsolók, gázosítók stb. távvezéilétéhez simulékony összekötőszervre van szükség. Ha az illető vezérelt alkatrészt vagy gép­elemet rögzítésének helyéről valamely okból el kell távolítani, a Bowden-kábelt 10 is oldani, majd a visszaszereléskor ismét rögzíteni kell. Ez szükségessé teszi, hogy a helyes működés eléreséhez a húzó­szervet újból pontosan beállítsuk. Mind­ezek a munkálatok meglehetősen nehezek 15 és időtrablók. A találmány azon a gondolaton alapul, hogy az említett kiszerelést és újbóli beépítést feleslegessé tehetjük azzal, hogy a Bowden-kábett alkalmas helyen, ahol 20 a kábelbe iktatott összekötési hely nem zavar, szétszedhetővé tesszük akként, hogy a Bowden-kábel két, elkülöníthető része a kábel végein az illető vezérelt al­katrészekkel változatlanul összeköttetés-25 ben marad. A vezérelt alkatrész ekkor a vele összeköttetésben maradó rövid kábel­résszel a járműről levehető, úgyhogy bizonyos határok kőzött szabadon moz­gatható, megvizsgálható és esetleg ki-30 javítható. Ezzel egyúttal némely egyéb hátrányt is kiküszöbölünk, mely hátrá­nyok Bowden-kábelekkel különben kap­csolatosak. A Bowden-kábel most már pl. kerékpáron majdnem teljes hosszán 35 rögzíthető akként, hogy a kerethez szoro­san fekszik és kevésbé látható, emellett elmaradnak a gyakran lazán lelógó ka­nyarulatok, amelyek a működtetésnél többféle zavart okoznak és a jármű kül­sejét el is csúfítják. 40 Azzal tehát, hogy a Bowden-kábelt egyszerűen kezelhető összekötőszerv, vagy zár alkalmazásával szétszedhető vé tesz­szük, az egyébként igen kedvelt Bowden­kábelek számos hátrányát elhárítjuk és 45-a kezeiéit könnyűjük, amivel kapcsolato­san igen előnyös, ha a szétszedés és egye­sítés szerszámot nem igényel és rövid időn belül végezhető. A rajzon a találmány két foganatosí- 50-tási példájának vázlata látható. Az 1. ábra az első foganatosítási példa szerinti Bowden-kábel részben metszett oldalnézete. A 2. ábra a zárat az 1. ábrának megfelelő 55 helyzetben mutatja, a 2. ábrán azonban a védőhüvelyt nyitási helyzetébe el­csúszva mutattuk. A 3. ábra a 2. ábrához tartozó felülnézet,A 4. ábrán a Bowden-kábel könyöksze- 60 rűen megtört helyzetben látható, mely lehetővé teszi, hogy a Bowden-kábel két részét horogkapcfolás oldásával egymás­tól könnyen elválaszthatjuk. Az 5. ábra a második foganatosítási példa 65 részben metszett nézete, mely foganatosí­tásnál a két burkolat csuklós összekötte­tését ütközők nélkülözhetővé teszik. Az 1—4. ábra szerinti foganatosítási alak szerint a Bowden-kábelhez való 70-összekötő zár két részből áll, amelyeket a használatkor a munkahelyzetben közös

Next

/
Thumbnails
Contents