121033. lajstromszámú szabadalom • Eljárás égési erőgépeknél égési anyagnak levegő nélkül való befecskendezésére

M egjelent 1939. évi július hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131033. SZÁM. V/d/3. OSZTÁLY. — B. 14:042. ALAPSZÁM. Eljárás égési erőgépeknél égési anyagnak levegő nélkül való befecskendezésére. Biscliof Bernharci mérnök, Winterthur (Svájc). A bejelentés napja 1937. évi december hó 29-ike. Svájci elsőbbsége 1936. évi december hó 29-ike. A találmány eljárás égési erőgépeknél égési anyagnak levegő nélkül való befecs­kendezésére az égési anyagnak legalább egy előbefecskendezésével legalább egybe-5 fecskendezési fúvókán át, amelynek össze­köttetését a hozzátartozó befecskendezési vezetékkel oly szelep vezérli, amely e be­fecskendezési vezetékben levő égési anyag nyomásának hatására záró erő ellen nyílik. 10 Ismeretes, hogy az ilyen szelepeket arra használják, hogy a befecskendezés csak ak­kor legyen lehetséges, ha az égési anyag a befecskendezési vezetékben a szelepre ható záró erővel meghatározott nyomást ért el, 15 amelynél az égési anyag sugarának kellő terjedelmét és az égési anyag jó szétpor­lasztását az égési erőgép égési terében biz­tosan elérjük. Ilyen szerkezetű ismeretes szelepeknél az égési anyag ama nyomása 20 a befecskendezési vezetékben, amelynél a szelep záródik, meghatározott tört rész­szel kisebb, mint az a nyomás, amelynél a szelep nyílik. Ha külön nem gondoskodunk arról, hogy 25 a nyomás a befecskendezési vezetékben csökkenjen vagy a szelep idő előtt zá­ródjék, az égési anyagnak a befecskende­zési vezetékbe való bevezetésének megsza­kításakor az égési anyag oly mennyiségé-30 nek a fúvókán át való befecskendezése kö­vetkezik be, amely a befecskendezési ve­zetékben tartalmazott égési anyag térfo­gatnövekedésének felel meg, amikor an­nak nyomása a szelep záró nyomására 35 csökken. A fúvókán át égési térbe egy befecskendezéssel bevezetett égési anyag mennyisége emiatt a befecskendezési ve­zetékben tartalmazott égési anyag leg­alább ama térfogat növekedésének fe-Sel ínég, amely akkor következik be; 40 amikor a szelep nyitási nyomása a* szelep zárási nyomására csökken. Adott szelepméretek esetén e két nyomás viszonya meghatározott, úgyhogy az égési anyag legkisebb mennyiségei csak kicsiny, 45 szele p záró erőknél fecskendezliet ők be. Másrészt égési erőgépek gazdaságos üzeme miatt kívánatos, hogy az égési anya­got rövid idő alatt és így nagy nyomással fecskendezzük be. Az égési anyag nyo- 50 másának a fúvóka előtt a befecskendezés közben az idővel növekedni kell. Mint­hogy a befecskendezési nyomás attól az időponttól, amikor az égési anyagnak a be­fecskendezési vezetékbe való szállítása meg- 55 szűnik, addig az időpontig, amikor a sze­lepzáró nyomást eléri, csökken, a befecs­kendezés említett szakaszának megrövidí­tése végett a szelep zárásához nagy nyomás kívánatos. 60 Több megoldás ismeretes, amelyeknél az égési anyag főbefecskendezése előtt először az égési anyag kicsiny mennyiségét fecs­kendezik be, mert ily módon az elégés az égési erőgépben az elégési nyomás káros 65 növekedése nélkül kezdődhet. Korábbi szabadalom szerint szivattyú du­gattyúja először égési anyag bizonyos, mennyiségét szállítja, amely a fúvókave­zérlő alkatrészt a befecskendezés előtt zárt 70 állapotban tartja és ezután az égési anyag további mennyiségét szállítja, amely az említett vezérlő alkatrészt nyitja és amely; befecskendezésre kerül.

Next

/
Thumbnails
Contents