121006. lajstromszámú szabadalom • Berendezés villamos impedanciák mérésére

Megjelent 1ÍK-59. évi július hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI B1UÓSÁ0 SZABADALMI LEÍRÁS 181006. SZÁM. Vll/f. OSZTÁLY. — S, 17044. ALAPSZÁM. Berendezés villamos impedanciák mérésére. International Standard Electric Corporation delawarei cég, üzleti székhely New-York, mint a Standard Telephones and Cabies Limited londoni cég, Webb Roland, mérnök londoni lakos, Rotise Rocliester Frank, műszaki rajzoló londoni lakos, Fowles Vavaseur Francis, műszaki rajzoló londoni lakos jogutódja. A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó lü-ike. Nagybrittaniai elsőbbsége 1936. é« október hó 9-íke. A találmány berendezés vezetékpárok között fennálló admittancia-egyenlőtlen­ségek mérésére. A találmányt részletesen a mellékelt rajzok kapcsán ismertetjük, amelyeken az 5 1. ábra kábel vezetőinek két párja között levő kapacitások kapcsolási váz­lata, amelynek alapján a találmányt ismertetjük. A 2. ábra találmány szerinti hídáramkör LO villamos kapcsolási vázlata. A 3. ábra találmány szerinti hídáramkör részletesebb kapcsolási vázlata. A 4. ábra az előző ábrákban feltüntetett hídáramkörökhöz való kettős differen­i.* ciális légkondenzátor szerkezeti rajza. Az 5. ábra az előző ábrához tartozó rész­letrajz. Az 1. ábrában az (a, b) és (c, d) vezetők kábel két huzalpárja. Az (b, c, d) k,örök 20 a huzalok keresztmetszetét ábrázolják. Az emíitett huzalok között páronként (KJ, K2 , K3 , K4 , KB , KE ) admittanciák, továbbá az egyes huzalok és a föld között (Ka , Kb , Ko, Ka) admittanciák vannak, 25 amelyeket az ábrában kapacitások alak­jában tüntettünk fel. Ezek az admittan­ciák azonban általában komplex mennyi­ségek. Kábel vezetőinek párjai között fellépő áthallás az említett admittanciák 30 között fennálló egyenlőtlenségektől függ és a kábel szerkesztésénél, valamint gyár­tásánál betartott óvintézke désekkel jelen­tékenyen csökkenthető. Bármennyire is messzemenők ezek az óvintézkedések, bizonyos mérvű áthallás fennmarad és ezt kiegyensúlyozással vagy kiegyenlí- 85 tésselkellmegszüntetni. A találmány oly műhálózat, amely kábelvezető párjai közé iktatható az egyenlőtlenségek ki­egyensúlyozása, illetve kiegyenlítése vé­gett. A műhálózat a vezeték távolfekvő 40 végén vagy közbenső pontjában a vezeték oldalágai között fennálló admittancia­egyenlőtlenségek megszüntetésére hasz­nálható. A találmány szerint Wheatstone-hidas 45 műhálózatot rendezünk el, amelyet kábel két vezető párjával kötünk össze, hogy e vezetékpárok között levő admittancia­egyenlőtlenségeket megmérjük. A mű­hálózat mindenik ágának ellenállásból és 50 kapacitásból álló párhuzamos kapcsolású mellékáramköre van és a műhálózatot oly segédeszközzel szereljük fel, amellyel a hídáramkör szomszédos ágaiban az ellenállás vagy a kapacitás esetleg az 55 ellenállás, valamint a kapacitás egyidejű­leg egyenlő és ellentétes értékekkel változ^ tatható. A találmány ismertetése céljából az (a, b) és (c, d) párok között fennálló 60 admittancia-egyenlőtlenség a következő mennyiség alakjában fejezhető ki.

Next

/
Thumbnails
Contents