121000. lajstromszámú szabadalom • Gumitalpú cipő és eljárás előállítására

Megjeleni 1939. évi július hé 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁ& SZABADALMI LEÍRÁS 131000. SZÁM. Xl/b. (I/b.) OSZTÁLY. — R. 7226. ALAPSZÁM. Gumitalpú cipő és eljárás előállítására. Magyar Riig-gryantaárugryár r. t., Budapest. A bejelentés napja 1937. évi május hó l-je. A találmány járófoltokkal ellátott gumi­talpú cipő, amelynél a gumitalp- és/vagy sarokrész felerősített gumijárófoltokkal van ellátva, valamint eljárás ilyen cipők 5 előállítására. Gumitalpú cipőik talp- és/vagy sarokré­szeinek tetszésszerinti kiemelkedő mintá­zattal való kialakítása régóta ismeretes. Az ilyen cipők talp- és sarokrészei jóval íO tartósabbak voltak a sima talp- és sarok­részekkel ellátott cipőknél, miivel a járás­nál csak a kiemelkedő felületek mentén vétettek igénybe, megkímélvén a talp és sarok legnagyobb részét. Az ilyen kiemel-15 kedő mintázattal, vagy járófoltokkal ellá­tott cipőtalpaknál a járófoltok eddig a talp- és/vagy sarokrésszel egy darabot ké­peztek; előállításuk épen ezért igen költ­séges volt, mert a talpak vulkanizálásához 20 megfelelően vésett, drága fémformiák vol­tak szükségesek. A találmány e hátrány kiküszöbölésére szolgáló eljárás, amely abban van, hogy a gumitalpon és/vagy sarokrészen, a ki­i}5 emiölkedő mintázatot úgy állítjuk elő, hogy azokra tetszésszerinti alakú, számú { és vastagságú, vulkanizált vagy vulkani-i zálatlan gu miidarabokból álló járófoltokat erősítünk fel, tetszőleges elrendezésben. 30 A járófoltok felerősítése ragasztóoldat, pl. gumioldat vagy latexragasztó segítségével és/vagy vulkanizálás útján történhet. A járófoltokat akár a gumitalp vulkanizá­lása előtt vihetjük fel, akár a kész vulka-35 nizált talpra erősíthetjük; aiz első esetben előnyösen vulkanizálatlan gumiielenijeket, az utóbbi esetben pedig előnyösen vulka­nizált gumi eleinket alkalmazunk. A járó­foltok célszerűen csúszástgátló felületi mintázattal lehetnek ellátva. 40 A találmány szerinti kiemielkedő járó­foltokkal minden gumi-, vászon-, bőr stb. felsőrészű cipő, vagy csizma gumitalp és/vagy sarokrészei igen olcsó és egy­szerű eljárással elláthatók. Tekintettel a 45 talp- és sarokrészeknek a járófoltokkal a vulkanizálás útján létesített rendkívül szilárd egyesítésére, a találmány szerinti eljárással előállított cipő célszerű felhasz­nálást nyer olyan cipőknél, amelyek nagy 50 igénybevételnek vannak kitéve, pl. gazda­csizmáknál, football-, gyep-, vagy ten­ni szci pöknél stb. Szabadalmi igények: 1. Eljárás járófoltokkal ellátott gumi- 55 talpú cipő előállítására, azzal jelle­mezve, hogy a gumitalpra és/vagy sa­rokrészre vulkanizálás ©lőtt vagy után, ragasztás és/vagy vulkanizálás útján tetszésszerinti alakú, számú és vastag- go ságú vulkanizádatlan vagy vulkanizált gumielemet erősítünk tetszőleges elren­dezésben. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárással ké­szült girrnátalpú cipő kiviteli alakja, 65 azzal jellemezve, hogy a cipőnek úgy talp- és sarok-, mint felsőrész© is gumi­ból áll. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents