120988. lajstromszámú szabadalom • Villamos kisütőcső két vagy több anódás rezgésgenerátorral

Megjelent .1939. évi július hó 356-én. MAGYAR KIRÁLYI WnS|m SZABADALMI BIRŐSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120988. SZÁM. VII/d. OSZTÁLY. P. 9043. ALAPSZÁM. Villamos kisütőcső két vagy több anódás rezgésgenerátorral. N. V. Philips* Gloeilampenfabrieken cég-, Eindhoven-ben (Németalföld). A bejelentés napja 1937. évi június hó 9-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi június hó 12-ike. A találmány oly villamos kisütőcső, melyben rezgésigenerátort, különösen mag­netrongenerátort rendezünk el. Tudvalevőleg alkalmaztak már oly 5 maguetrongenerátorokat, melyek kisütő­osövön belül elrendezett és két vagy több anódával körülvett katódából állnak és melyeknél azek az anódák oly rezgőkörhöz; csatlakoznak, melynek egy részét az anó-10 dák közötti kapacitás alkotja. E cső rendszerint olyan kiképzésű, hogy a ka­tóda az egyik csővégbe, pl. közönséges lapításba van forrasztva, míg más he­lyen, rendszerint a másik csővégbe, rezgő-15 kör két pontjához csatlakozó és a mag­nietronosKcillátor anódáit hordozó, két ve­zető van beforrasztva. E vezetőknek a csövön kívüli végei közé, akár közvetlenül, akár csátolóelenien át, a terhelést kap-20 esolják. E rendszer villamos tekintetben ked­vező működésmódjának elérésére a kató­dát az ezt körülvevő anódákhoz képest pontosan a kívánt helyzetbe kell hozni. 25 Megállapítottuk, hogy az isimert csőszer­kezeteknél ezt egyszerűen nemj érhetjük el, még pedig főleg azért, mert az anódá­kat hordozó vezetőket más helyen for­rasztjuk be, mint a katódát. 30 Vizsgálataink útján kitűnt, hogy ezt a hátrányt a találmány szerinti kisütőcső alkalmazásával küszöbölhetjük ki. E eső oly rezgésgenerátort, különösen magne­trongenerátort tartalmaz, mely kaitódából, 35 valamint rezgőkörhöz csatlakozó, két vagy több anódából áll és melynél a katódát és az anódákat az egyik esővégbe®, előnyö­sen rendes lapításhoz erősítjük, míg a má­sik csővégen külön esatolóelemet rende­zünk el. Ez a csatolóelem előnyösen a ÍO rezgőkör síkjával párhuzamos síkban levő, oda- és visszahajlított vezetőből áll. A találmány szerinti kisütőcső előnye, hogy a katódát az anódákhoz képest pon­tosan a kívánt helyzetbe hozhatjuk, m'i- 45 előtt ezeket az elektródákat a csőbe sze­reljük, mimellett a csatolóelemnek a rez­gőkörhöz való odaerősítése magában véve nehézséget nem okoz. A találmjányt még részletesebben a raj- 50 zon látható foganatosítási példájának váz­lata kapcsán magyarázzuk mieg. A rajzon feltüntetett (1) cső egyik vége (2) lapításisal van ellátva és ebben a (3) katóda, valamint a (4) és (5) anódák heve- 55 zetődrótjaat forrasztjuk. Az anódákhoz (6) rezgőkört erősítünk, mellyel a csőfal (8) és (9) pontjain beforrasztott (7) csatoló­elemet csatolunk. A (4) és (5) anódákat, valamint a (6) rezgőkört a (2) lapításhoz 60 rögzített oly (10) vezető támasztja, mely­nek révén a (4) és (5) anódákhoz a szük­séges lanódafeszültséget vezetjük. A (7) csa­tolóeilem végei közé a terhelést kapcsol­hatjuk. 65 Szabadalmi igénypontok: 1. Villamos kisütőcső, katódából és rezgő­körhöz csatlakozó, a katódát körülvevő, két vagy több anódából álló tezgésge- 70 nerátorral, előnyösen magn etron g ene­rátorral, azzel jellemezve, hogy az egyik: csőoldalon, pl. rendes lapításba, a

Next

/
Thumbnails
Contents