120918. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárokat, mótorkerékpárokat, vagy legalább részlegesen csövekből felépített vázú más, kormányrudas járműveket eltulajdonítás ellen biztosító szerkezet

Mejrjeient 1939. évi július hó 1 -én. MAPYAR KIRÁLYI SZABADALMI MRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 180918. SZÁM. VIII/d., (XX,c.) OSZTÁLY. — P. 9457. ALAPSZÁM. Kerékpárokat, motorkerékpárokat vagy legalább részlegesen csövekből felépített vázú más, kormányrudas jármüveket eltulajdonítás ellen biztosító szerkezet. Prommer Béla műszaki alkalmazott, Pestszenterzsébet* A bejelentés napja 1938. évi augusztus hó 24rike. A találmány kerékpárokat, motorkerék­párokat vagy legalább részlegesen csövek­ből felépített vázú mlás, kormányrudas .járműveket eltulajdonítás ellen biztosító 5 szerkezet, melynek kulccsal zárható és nyitható, lakatszerű zárja zárt állapotá­ban a kamíányon kialakított vájatba ka­paszkodik és ezzel a kormlányt elforgás ellen rögzíti. 10 A jelzett fajtájú ismert biztosítószerke­zetek kívülről vannak a jármű vázára szerelve. E megoldás hátránya, hogy a biztosítószerkezet bizonyos helyet foglal el, továbbá, hogy kívülről hozzáférhetővé 15 lévén, illetéktelenek által lesaerelető, ami terimészetesen a biztonság rovására megy. A találmány célja, a jelzett hátrányok elhárítása és egyúttal lehetőleg egyszerű felépítésű és olcsón előállítható biztosító-20 szerkezet létesítése. A találmány szerinti biztosítószerkeze­tet az jellemizi, hogy a zár a váznak a kormányrudat burkoló esövóhefz csatla­kozó vázesövön belül van ágyazva és a 25 kulcsnyílás ezen a vázesövön van kiala­kítva. A találmány szerinti biztosítószerkezet a vázat aJlkoitó valamelyik eső belsejében való rejtett elhelyezése folytán külön he-30 lyet egyáltalában nem igényel és, miután teljesein hozzáférhetetlen, az eddigi ilyen szerkezetnél tökéletesebb biztonságot nyújt. A találmány szerinti biztosítószer­kezethez való zár továbbá, miiután a váz 35 valamelyik csövén belül teljesen védetten helyezkedik el, egyszerű és olcsó felépí­tésű lehet, miért a zár tokját netm kell ille­téktelen beavatkozás ellen védelmet nyújtó méretekkel, illetve szilárdsággal kialakítani. Ennélfogva a teljes zár súlya 40 is messzemenően csökkenthető. A találmány szerinti biztosátósaerkez&t­hez alkalmas zárnak kiváltképen előnyö­sen hengeres alakú tokja célszerűen oly átmérőjű és hosszúságú, hogy a váznak a 45 kormányrúd burkolására való csövéhez csatlakozó vázosőbe az említett burkoló­csövön keresztül helyezhető. Ez lehetővé teszi, hogy a találmány szerinti biztosító­szerkezettel kerékpárokat vagy hasonló 50 járm'űveket utólagosan is elláthassunk, aimiihez csak a kormíányt, illetve a jármű első kerekét hordó villát kell kiszerelni, amtivel a, zárnak a vázat alkotó egyik cső belsejébe való csúsztatása lehetővé vá'lik. 55 A találmányt még részletesebben a raj­zon látható foganatosítási példája kap­csán magyarázzuk meg. Az 1. ábra a találmány szerinti zár vázla­tos oldalnézte, a 60 2. ábra az 1. ábrára a 2—2 nyilak értel­miéiben vett bomloknézet, a 3. ábra az 1. ábrához tartozó felülné­zet. A 4. ábra a zárat a váz csövén rögzítő ék 65 egymásra merőleges három; nézete, az 5. ábra az ábrázolt zárhoz alkalmas kulcs oldalnézete, a 6. ábra pedig kerékpár vázának részle­ges nézete, melyen a találmány szerinti 70 zár beépítési módja is látható.

Next

/
Thumbnails
Contents