120879. lajstromszámú szabadalom • Gabona- és fűkaszálógép

Megjelent 1939. évi június hó 15-én. MAGIAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁGI SZABADALMI LEIRAS 120879. SZÁM. X/a. OSZTÁLY. — T. 5966. ALAPSZÁM. Gabona- és fűkaszáló gép. Tanács Antal asztalossegéd, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi június hó 24-ike. Az eddig használt kaszálógépeknek ollószerű vágószerkezete van, melynek egyrészt az a hátránya, hogy a dűlt füvet nem vágja el, miután a gyenge szálú fű 5 előre dűl és a kések alatt vágatlanul marad. Másrészt a kezelése, a kések élesí­tése külön szaktudást kíván. E hátrányok a találmány szerinti arató- és fűkaszáló­gépnél kiküszöbölhetők, minthogy ennél 10 a vágószerkezet két mozgónyélre szerelt kaszapenge. A találmány a csatolt rajzon példa­képem foganatosítási alakjában van fel­tüntetve éspedig az 15 1. ábra a gép oldalnézete, a 2. és 3. ábra a gép felülnézete. A szerkezet (2) váza az (1) járó és a (16) vezetőkerekeken nyugszik. Az egyik (1) keréknél a tengely kifelé meg van 20 hosszabbítva. A (2) vázra a tengellyel párhuzamosan szerelt (13) tartóvasra és a tengely meghosszabbításra van szerelve a vágószerkezet, mely lényegében a (3) vezetősínben a (12) csavarral föl- és le-25 mozgatható (4) keret, melyben két, egy­mástól kb. 30—50 cm távolságban, egy­mással (10) fogaskerékkel kapcsolt, ellen­tétes irányban forgó (5) tengely van, melyek alsó végükön 180°-kal elfordított 30 kettős forgattyúvá vannak kiképezve. Ezekre a forgattyúkra van egymással párhuzamosan, egymás fölé szerelve a két (6) kaszanyél. A két-két megfelelő forgattyúcsapot egymással összekötő ka-35 szanyelek az egyforma szögsebességgel, de ellentétes iránybanforgó forgattyúk kény­szermozgását nem akadályozzák, mert a kaszanyelek a forgattyúcsapok közötti részének hossza változtatható a (9) hü­vely és a benne csúszó (8) rúd révén. 40 Mozgás közben a felső (6) kaszanyélbe, hátsó helyzetében, az alsó (6) nyél bele­ütközne. Ennek elkerülése végett for­gattyú alsó részére egy félholdalakú (7) emelőbütyök van szerelve, mely a felső 45 (6) kaszanyelet hátsó helyzetében meg­emeli. A vágószerkezet hajtása az egyik (1) járókerékről, megfelelő áttételezésű for­gatószerv, fogaskerék, lánc- vagy szíj- 60 áttétel útján történik, pl. olyképen, hogy a meghosszabbított tengely csapágyára szerelt ágyazatban lévő függőleges ten­gelyt vízszintes kúpkerekes tengely ré­vén a járókerék hajtja. A függőleges ten- 55 gely alsó végén elhelyezett (15) fogas­kerék pedig a vágószerkezet (5) tengelyére szerelt fogaskerekekkel van kapcsolatban. De lehet a függőleges tengelyt a vágó­szerkezet (5) tengelyével összekötni, pl. 60 a (15)fogaskerék helyett csúszó hüvellyel. A gép traktorral vagy két lóval vontat­ható. Üzemen kívül a (6) kaszák a nyélbe iktatott (11) csuklók folytán függőleges helyzetbe állíthatók. Maga a vágószer- 65 kezet a (4) keretnek a (12) csavar által történő felemelésével kikapcsolható. A gép rendre vágja a gabonát, munka köz­ben mindkét (6) kasza egy-egy elipszis­alakú pályán mozog, középen találkozik. 70 Amikor az alsó kasza egy csapást végez, ugyanakkor a felső kasza kezd és amikor a felső kasza egy csapás után visszafelé jön, középen találkozik az alsó kaszával,

Next

/
Thumbnails
Contents