120844. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és kiindulási munkadarab serlegek, tubusok és hasonló tárgyak előállítására fémes munkadarabok fecskendezése útján

^ l'i jgjfptm^ tínsr-'* 31 eljelent 1V)H9. évi június hó 15-en, MAGYAR KTRÍLYI WEÖI| SZABADALMI BÍRÓSÁG SSp SZABADALMI LEÍRÁS 120844. SZÁM. XVI/D. OSZTÁLY. — JSr . 3334. ALAPSZÁM. Eljárás és kiindulási munkadarab serlegek, tubusok és hasonló tárgyak előállítására fémes munkadarabok fecskendezése útján. Fried. von Neunian cég, Marktl (Alsóausztria). A bejelentés napja 1938. évi június hó 25-ike. Ausztriai elsőbbsége 1937. évi június hó 30-ika. Tubusok, hüvelyek és más hasonló tár­gyak előállítására ismeretes eljárás a fecs­kendezés, amelyet alakmásból és kölyüből álló szerszám felhasználásával úgy végeiZr 5 nek, hogy a kölyüt az alakmásba, abba illően, helyezett, esetleg felmelegített tár­csára ütésszerűen engedik behatni. Az anyag ekkor folyásba jön és az alakmás belső fala és a kölyü peremvastagodása közötti hengeres résen felfelé fröccsen. Bár a fecskendezési eljárást tubusoknak és hasonló tárgyaknak ónból, ólomból és alumíniumból való előállítására már év­tizedek óta használják, hosszú ideig nem sikerült ilymódon a horganyt is alakítani. A horgany fecskendezésénél fellépő nehéz­ségeket csak rövid idővel ezelőtt sikerült legyőzni, azzal, hogy az ütési sebességet 100 mm/sec-ná! nagyobbra fokozták. Az eljárás sikerének elengedhetetlenül szüksé­ges előfeltétele emellett az, hogy kiindulási anyagként hengerelt lemezből készült tár­csákat használjunk. A hengerelt tárcsá­kéval egyező nagyságú és alakú öntött 25 horganytárcsák ugyanis a fecskendezés ál­tali alakváltoztatáskor elszakadnak, ön­tött kiindulási munkadarabok feldolgozása azonban a gazdaságosság szempontjából nagy jelentőségű volna, mivel ekkor a le-30 /nézek kihengerlése, valamint a kerek da­rabok kicsákozása megtakarítható és hul­ladék nem keletkezik. A találmány célja öntött horgany fecs­kendezésének azáltal való lehetővététele, 35 hogy az anyagot az alakmásban, hasonló­képen mint az öntött lapoknak lemezekké történő kihengerlésekor, először nemesít­jük és közvetlenül ezután fecskendezzük. E célból, olyan öntött kiindulási munka­darabok alkalmazásával, amelyek az alak- 40 másban magasabb tért foglalnak el, mint az alakmásba illő azonos térfogatú kerek darabok, azt érjük el, hogy a munkadarab zömökölés útján alakítódik, mielőtt a fecskendezés megkezdődnék. Az anyag 45 szerkezete a fecskendezést megelőző zömö­kölés következtében ugyanúgy változik, mint öntött lapoknak oly lemezekké való kihengerlésekor, amelyekből a kiindulási munkadarabokat eddig kicsákozták. 50 Tubusoknak ónból, ólomból vagy alu­míniumból, azaz oly fémekből való elő­állítására, amelyek a fecskendezéskor másn kép viselkednek, mint a horgany, már javasolták hengerelt tárcsák és sajtolt 5& négyzetes lemezek helyett azonos alakú öntött darabok alkalmazását (lásd a 104.091 számú osztrák szabadalmi leírást), A munkadarab zömökölés általi előzetes alakításának jelentőségét azonban nem is- 60 merték fel, mint ahogy ilyen előzetes ala­kítás valóban nem is következik be, ha az ismert eljárás egy foganatosítási módja értelmében az alakmásfurat belvilágával azonos átmérőjű öntött kerek tárcsákat 6& alkalmaznak kiindulási anyagként. Ha az ismert eljárás második foganatosítási módja szerint olyan négyzetes lapokat al­kalmazunk, amelyek az alakmásban még épen hogy elférnek, úgy a kifecskende- 70 zést zömökölés előzi még, ez azonban ked­vezőtlen feltételek mellett megy végbe1 , amennyiben a munkadarabnak pem vala­mennyi részlete vesz egyenlő mértékben

Next

/
Thumbnails
Contents