120796. lajstromszámú szabadalom • Tartály sisakálarcokhoz

Megjelent 1939. évi június hő 15-én. MAGYAR KIRÁLYI wtjöjl? SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120796. SZÁM. XVIII/b. OSZTÁLY. — A. 4225. ALAPSZÁM. Tartály sisakálarcokhoz. Auergresellschaft Aktieng'esellschaffc cég-, Berlin. A bejelentés napja 1938. évi március hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi március hó 24-ike. A találmány tartály nyújtható anyagok­ból, pl. gumiból, szintétikus gumiból, poli­vinilvejgyületekből stb. álló sisakálarook­hoz. Ezeknél az álarcoknál kedvezőtlen, 5 ha azokat szorosan összehajtva raktároz­zuk el. A raktározás még nehézkesebb, ha az álarcot a szűrőivel együtt kell raktá­rozni és minden esetben használatra kész állapotban kell lennie. 10 Az álarcot egyszerű módon úgy kell megőrizni, hogy alakváltozását elkerüljük, mégis a raktározás csak kis helyet vegyen igénybe. Azonkívül az álarc anyagának épségbentartására a tartály állandó szel­.5 loztetésére van szükség. A találmány kéregpapirosból vagy más efféle olcsó üzemanyagból álló tartály. Eb­ben közbülső fenék van, amely az álarc profiljának megfelelő alakú kivágást tar-10 talmaz. A közbülső fenékből kivágott da­rab a szűrő tartására és az álarc alakjá­nak megőrzésére való. A közbülső fenéken, megfelelő helyen a szelep tartására való eszköz, pl. elálló pánt van. A dobozt haj-5 lékony fémnyelvvel zárjuk, amelyet a do­bozfedél hasítékán átdugunk és felhajlí­tunk. A csatolt rajzok a találmányt az 1., 2.,' 3. és 4. ábrán nézetben tüntetik fel. 0 Az 1. ábrán (1) jelöli a (2) fedéllel ellátott dobozt. A dobozban és a fedélben (3) szellőztetőnyílások vannak. A doboz­ban félmagasságban (4) közbülső fenék van. Ennek (5) kivágása van, amely meg-5 felel az álarc profiljának. A közbülső fe­néken (6) elálló pánt van a szelep tartá­sára. A közbülső fenékből kivágott (5) darabon (3. ábra) (7) lyuk van, amelyen a (9) álarcszűrő (8) csavarmenetes ré­szét keresztüldughatjuk. Az (5) darabra *0 az ála,rcot alakjának megtartása céljából ráhúzhatjuk. Ekkor a szűrő szorosan van az álarcban. A (6) pánton kereisztüldug­juk a (11) kilégzőszelepet. A 4. ábra mu­tatja a készen elcsomagolt álarcot. (12) jelöli a doboz peremére helyezett fém­nyelvet, amelyet átdugunk a doboztető ha­sítékán és felhajlítunk. (10) jelöli az álar­cot. Szabadalmi igények: 50 1. Tartály nyújtható anyagból álló sisak­álarcok raktározására, amelyre jel­lemző, hogy kéregpapirosból vagy más­efféle anyagból álló doboz, amelynek az álarcprofilnak megfelelő alakú kivá- 55 gást tartalmazó közbülső feneke van. 2. Az 1. igénypont szerinti tartály kivi­teli alakja, amelyre jellemző, hogy a közbülső fenékből kivágott darab az ál­arcszűrő tartására és az álarc alakjá- 60 nak megőrzésére' való. 3. Az 1. és 2. igénypont szerinti tartály kiviteli alakja, amelyre jellemző, hogy a közbülső fenék alkalmas helyén a1 szelep tartására való eszköz, pl. elálló 65 pánt van. 4. Az 1—3. igénypont szerinti készlettar­tály kiviteli alakja, amelynek jellem­zője a doboz szélére erősített hajlé­kony fémnyelv, amely a doboz zárá- 70 sára a dobozfedél hasítékán átdugható és felhajlítható. 2 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents