120791. lajstromszámú szabadalom • Izzadságlap

Megjelent 1939. évi június hó 15-én. MAGYAR KIltÁLYl SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120791. SZÁM. 1/Í. OSZTÁLY. — Z. 2109. ALAPSZÁM. Izzadságlap. Zipress Alfrédné háztartásbeli, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi július hó 9-ike. Az izzadsáslapok bizonyos használati idő múlva kellemetlen szagúvá válnak. A fogalomban levő izzadsá^glapoknak nagy hátránya, hogy azokat kimosni nem lehet, 5 hanem úi izzadságlapokkal kell helyet­tesíteni, jóllehet a használt lap egyéb te­kintetben általában még használható álla­potban van. A ruhához varrt izzadságlap kifejtése, és az új lap beszerzése, illetve 10 felvarrása pedig aránylag sok időt és szak­értelmet is igényel. E hátrányok kiküszöbölésére a 110.674. sz. magyar szabadalom az izzadságlap belső oldalán alkalmazandó külön betét­ló lapot javasol, melyet a gumilap és a ruha­szövet közötti, szokásos elválasztó szövet­réteg szélének visszahajtásával kapott ta­sak rögzít helyzetében. Ez az ismert izad-Ságlap a kitűzött célt nem éri el, mert 20 a nedvszívó betét tartásához szükséges ta­sak — melyet minden esetben szélesre, tehát nagy felületűre kell készíteni, mert különben nem tartaná a nedvszívó betétet — oly nagy darabot takar el a betét felü-25 létéből, hogy ennek csak aránylag kis része érintkezik a testtel. Ennek következ­tében a szükségképen korlátolt méretű izzadságlap felületének nagy részét, neve­vezetesen a ki nem cserélhető tasaknak a 30 test felé eső felületét, izzadság éri. A találmány az ismert izzadságlap hát­rányait kiküszöböli. A találmány szerinti izzadságlap azonos alakú és nagyságú két rétegből áll, melyek egyikét a ruha meg-35 felelő részére, másikat pedig varrás nélkül magára az előbbi, rétegre erősítjük. A ru­hára erősített (külső) réteg a gumival impregnált, neclvességszigetelő, vékony szö­vet, a külső rétegre erősített (belső) rétgg pedig a jó nedvszívó, könnyen mosható, 40 ugyancsak vékony szövet, pl. tetra vagy batiszt. Az impregnált külső réteget a szokásos módon a ruhához varrjuk, míg a nedvszívó belső rétegiet magukban véve szokásos fehérneműipari rögzítő elemek, 45 még pedig előnyösen különleges, lapos patentkajjcsok segítségével könnyen felhe­lyezhető és levehető módon erősítjük a külső réteghez. E rögzítő elemek célsze­rűen a laprétegiek szélén vannak. 50 A találmány szerinti izzadságlapnál te­hát a nedvszí vő réteg teljes felülete érvé­nyesül és az impregnált szövetrétegjnek nincs olyan felülete, mely a testtel közvet­lenül érintkeznék. Ez okból az új izzadd 55 ságlap az ismertnél higienikusabb is. A ruhához varrt réteget rendszerint sohasem kell lefejteni és így a ruhát kí­méljük. A belső, nedvszívó réteget bár­mikor pillanatok alatt lekapcsolhatjuk és 60 más (pl. kimosott) réteggel cserélhetjük ki. A kellemetlen izzadságszag keletkezését az izzadságlapon ily módon egyszerű moz­dulatokkal, gyorsan megakadályozhatjuk. Szabadalmi igénypont. 65 Izzadságlap, melyre jellemző hogy ez azonos alakú és nagyságú két rétegből áll, és pedig a ruhához varrt, .gumival impregnált szövetrétegből és ehez ma­gukban véve szokásos fehérneműipari 70 rögzítő elemekkel, előnyösen patent­kapcsókkal, varrás nélkül rögzített, nedvszívó és mosható anyagú, teljes felületében érvényesülő szövetrétegből. Pallas nyomda, Builupest.

Next

/
Thumbnails
Contents