120759. lajstromszámú szabadalom • Árboc repülőgép antennáinak megerősítésére

Megjelent, 1939. évi június hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120759. SZÁM. V/h. (Vll/j.) OSZTÁLY. — J. 3958. ALAPSZÁM. Árbóc repülőgép antennáinak megerősítésére. Junkers Flugzeugf- und Motorenwerke A. G. Dessau. A bejelentés napja 1938. évi július hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1937. évi július hó 21-ike. A találmány oly árboc, mely repülő­gépek megerősítésére alkalmas. Ismeretes, pl. fából vagy más szigetelő anyagból ké­szült árboc, melyet a repülőgéptörzs kö-5 zépső vagy elülső részére erősítenek s amely az antenna, ü. n. rögzített antenna, megerősítésére való s mely az árboctól, pl. az oldalkormány vezérsíkjáig terjed, s rendszerint a szokásos híradást szolgálja. 10 Ez az antenna az árboccal, a vezérsíkkal és ilyképpen a repülőgép törzsével szem­ben szigetelt és különleges levezetéssel bír, mely vezetői összeköttetésben áll az an­tenna és a repülőgép belsejében elhelye-15 zett vevő- és adóbere [idézéssel. Ez a me­netszélnek különösen kitett levezetés nem kívánatos légellenállást okoz. Amennyiben a repülőgép a szokásos liír­adószfolgálatot célzó vevő- és adóberande-20 zésen kívül még további vevő- és adóberen­dezéssel, pl. rádióval irányított repülés és vakleszállás részére szolgáló adó- és vevő­berendezéssel is el van látva, úgy a rög­zített antenna megerősítésére való árboc 25 belseje üres és ebbe az üregbe egy rúd­antenna, ú. in. pofásantenna nyer elhelye­zést, amelyet tetszés szerint a rádiószolgá­latot végző berendezés részeként vakleszál­lásra, vag3r pedig az irányított repülésre 30 használhatunk. A rögzített antenna felerősítésére való árboc belső részének ily pofás rúd alakú kialakítását azért választották, hogy e pofás rúd miatt előálló többlet-légellenállást eÜ-35 kerüljék. Minthogy azonban arra kell töre­kedni, hogy az antennaárboc lehetőleg ki­csi legyen, hogy az abból adódó légellen­állást és súlytöbbletet minél kisebb mér­tékűre szorítsuk, ez okból e belső antenna­árboc belsejében elhelyezett pofásrúdnak ío a méretei és különösen felülete is korláto­zott, úgyhogy az általa felvett villamos­energia meghatározott értéknél nagyobb nem lehet. A találmány értelmében a rögzített an- 45 tenna kifeszí lésére való árboc jó vezető anyagból készül, a repülőgéptörzzsel szem­ben szigetelve van, egyben az adó- és vevő­berendezés áramvezetőrésze s mint a rög­zített antenna erősítőeleme, egyben adó- 50 és vevőelem is. Oly repülőgépeknél, amelyeknek csak egy — pl. a szokásos híradásra szolgáló — rögzített antennája van, ez az árboc a rögzített antennával vezetői összeköttetésben áll és ilyképenez 55 az antennának egy része és egyben leveze­tése, ami által többletlégellenállást okozó antennalevezetést elhagyhatjuk. Oly re­pülőgépeknél, melyeknek több vevő- és adóberendezésük van, ezt az árbocot a 60 megerősítésére való rögzített antennával szemben szigeteljük és mint rúdantennát, pofásrudat a további adó- és vevőberende­zésekhez használjuk. Minthogy ennek az árbocnak nagyobb felülete van, nagyobb 65 villamosenergiákat vehet fel, miként ez az eddig ismert pofásrudaknál fennforgott anélkül, hogy ezzel nagyobb légellenállást idézne elő. Az árboc előnyösen szelvényes fémcsőből készül és a befogott végén me- 70 revítő hüvely van, melyet a repülőgép­törzsre erősített és a repülőgép határoló falain túl kiálló szigetelő test rögzít. Ez a kialakítás szerkezetileg könnyű és egy­ben olcsó. 75

Next

/
Thumbnails
Contents