120705. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kamilla vazelin előállítására

Megjelent 1939. évi június hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG ' SZABADALMI LEÍRÁS 120705. SZÁM. IV/h/l., (IV/h/2.) OSZTÁLY. — II. 10038. ALAPSZÁM. Eljárás kamilla-vazelin előállítására. Hunnia gyógyszertár, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi március hó 8-ika. A vazelin külsődleges háziszer, mely nem romlékony, a test felületén tartósan zsírozó, bevonó védő anyag. Minden ház­tartásban kéznél van és minden testrészre 5 használják. A találmány szerinti eljárás célja a va­zelin hatásának fokozása, ezért oly anya­gokat keverünk hozzá, mely anyag igen előnyösen egészíti ki a vazelintől várt ha-ÍO tásokat. Ez az anyag a kamillateának ne­vezett anyag, illetve ennek valamelyik ter­méke vagy készítménye. A kamillatea olyan népszerű, mint a vazelin és a kettő egyesítésével előállított kamillavazelin hé-15 zagpótló, orvosilag alátámasztott hatástani előnyei vannak. Érvényesül a kamilla­tea gyulladásos csillapító, összehúzó és fer­tőtlenítő hatása, sőt esetleges szélsőséges esetben melléktermékeket tartalmazó, nem 20 egészen tiszta vazelin eseteiben ellensú­lyozza a vazelin kellemetlen mellékhatá­sait. Mindezek mellett olyan eset nincs, aliol a vazelin alkalmazásával szemben a kamillának, illetőleg kamilla vazelin al-25 kalmazásának ellenjavallata volna, vagyis orvosilag ellenjavallata nincs. Egy ilyen javított vazelin (kamillava­zelin) előállításának példája: 10 g kamillateából és 120 g vízből főze-30 tet készítünk, e főz,étből lassanként 50 got 600 g megolvasztott folyékony vaze­linhez öntünk, melyet folytonos keverés közben, majdnem kihűlésig keverünk. Másik példa: 60 g cerezinés75 jg pa-35 raffin-olaj megolvasztott keverékéhez fenti főzetbői 9 g hozzáöntünk, folytonosan ke­verjük és kihűlés előtt még tiszta szesszel kissé felhígított kamillaolajat is hozzá­keverünk, ez utóbbival részint a fenti hatá­sokat "fokozzuk, részint az egész készít- 40 ménynek egy kellemes, a jellegnek meg­felelő illatot is kölcsönzünk. Másik példa: Kamilla teát paraffin olaj­jal jól összekeverünk és főzés vagy kivonás útján kamillás olajat készítünk és ehhez 45 keverünk hozzá oerezint. Másik példa: Friss vagy szárított kamilla növényből, vagy ennek porából a hiva­talos IV. Magyar gyógyszerkönyv 150. ol­dalán a «kivonatok» (extracta) fejezeté- 50 ben lefektetett elvek szerint száraz (sic­cum), sűrű (spissum), félsűrű (subspis­sum), vagy folyékony (fluidum) kivonatot készítünk és ezt kenőcsalapanyaggal el­keverjük. 55 Másik példa: Friss vagy szárított kamilla növényből, vagy ennek porából a hiva­talos IV. Magyar gyógyszerkönyv 324. olda­lán a «festvények» (tincturae) fejezetében lefektetett alapelvek szerint vizes, szeszes, 60 olajos vagy egyéb kivonószerrel készült oldatot készítünk és ezt az előbbi példák egyikében felsorolt alapanyagféleséggel el­keverjük. Mint a példákból is kitűnik, kamilla- 65 vazelint ép úgy készíthetünk, mintha tiszta amerikai vazelint választottunk volna alap­anyagul, mintha nem valódi vazelinből készítjük a kamillavazelint, hanem a hi­vatalosan unguentum paraiffini (paraffin 70

Next

/
Thumbnails
Contents