120639. lajstromszámú szabadalom • Villamos szalagszűrő

Megjelent li>tt9. evi május ho 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 120639. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. — L. 7541. ALAPSZÁM. Villamos szalagszűrő. C. Lorenz Aktiengesellscliaft gyári cég", Bérlin-Tempelhof. A bejelentés napja 1938. évi április hó 1-je. Németországi elsőbbsége 1937. évi április hó 3-ika. Villamos szalagszűrőket vevőkben és' adókban alkalmaznak, valamely frekven­ciakeverékből meghatározott frekvenciasza­laignak kiszűrésére. Ilyen szűrők külön-5 böző kapcsolási módokban ismeretesek. LéJ nyűgben két rezgőkörük van, melyek in­d'uk'tíve és kapacitíve vannak egymással csatolva. A találmány szerinti szalagszűrőnek (0 szerkezete kis tért foglal el és azzal tű­nik ki, hogy a rezonanciagörbe és a csa­lolásifok tekintetében nagy határokon be­lül változtatásokat enged meg. Előnyös, ha szigetelőanyagú tartókban két nagy-15 frekvenciájú vastekercs van elrendezve, míg a csatolódókapacitás a tekercsek fölé árnyékoltan van ágyazva. A találmány a következőkben, egyik példán van magya­rázva. Az 20 1. ábra részben oldalnézet és részben metszet, a 2, ábra felülnézet árnyékolás nélkül. A szalagszűrő egymással egyenlő két (1, 2) részből van összeállítva. E részek mind-25 egyikének szigetelőanyagú (3) hordóteste és (4) bádogdarabja van, mely sajtolt és az 1, ábrán feltüntetett alakú. A bádog­darabok egy-egy fenéklemezből állanak a (3) testek számára és egy oldalfalból. A HO (3) testek egy-egy (4) bádogdarabra van­nak erősítve és egy-egy (5) önindukciós tekercset tartalmaznak. A tekercseknek (6) magja és (7) köpenye van. A (6. 7) részek nagyfrekvenciájú vasból valók. A (3) 35 testbe a (8) lefödőtárcsa van becsava­rolva, mely szintén szigetelőanyagból való, A (8) tárcsa középső részében a (9) csa­var van, melynek alsó végére nagyfrek­venciájú vasból való (10) tárcsa van erő­sítve. E tárcsa a (9) csavar révén a (6) 40 maghoz képest beállítható. A (8) tárcsa beállításával a tekercs induktivitásának ér­téke, pl. 18o/o-kal változtatható. A (4) bádogdarabok között azokra a (11) kondenzátor van erősítve, melynek. pk 45 fémífegyverzetei vannak, melyek kerámiai anyagon vannak elrendezve. A (8) tárcsa becsavarolásával az (5, 6, 7) berendezést helyzetében biztosítjuk. Az összberendejzés a (12) árnyékolósüveggel van ellátva, 50 melynek nyílásai vannak, melyeken át a (9) csavarokat és a (11) kondenzátort ke­zelhetjük, pl. csavarhúzó segélyével. A sza­lagszűrő csatlakoztatására a (13) forrasz­fülek szolgálnak, melyek a (12) süveg nyí- 55 lásain áthatolnak. A leírt szalagszűrő előnye, hogy egy­mással egyenlő két tekercselemből épít­hető fel, mint amilyenek pl. a rajzon fel­tüntetett (1, 2) részek, A (11) kondenzátor, 60 mely a két tekercselem összekötőrészén van elrendezve, pl. arra való. hogy két kör egymással csatoltassék. A (4) bádogdara­bok azon részei, melyek között a (11) kon­denzátor fekszik, egyszersmind a tekercse- 65 kel egymásfelé árnyékolják, úgyhogy az egyik tekercs szóródása a másikat nem befolyásolhatja. Szabadalmi igénypontok: Szalagszűrő, jellemezve egymással 70 egyenlő két (1, 2) tekercselemmel, me­lyeknek (5, 6. 7) nagyfrekvenciájú vas­tekercsek számára (3) hordótestei van-

Next

/
Thumbnails
Contents