120597. lajstromszámú szabadalom • Harmatmentesítő lemez gázálarcokhoz

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 120597. SZÁM. LVIII/b. OSZTÁLY. — S. 17349. ALAPSZÁM. Harmatmentesítő lemez gázálarcokhoz. Sárándy Lajos paszomány iparos és Csengely Sándor műszerész, mindketten Budapesten. A bejelentés napja 1938. évi április hó 11-ike. A találmány harmatmentesítő lemez gáz­álarcokhoz. Gázálarcok szemüvegeinek a harmato­sodástól való megóvása céljából alkalma-5 zott harmatmentesítő lemezeket fémes csa­vargyűrűkkel szorították az üveghez. En­nél az elrendezésnél a harmatmentesítő lemezek kicserélését gyakran megnehezí­tette az, hogy a csavargyűrűk az álarc-10 han korrodáltak és csak nehezen lehetett a csavarmenetből kicsavarni. Olyan har­matmentesítő lemezek is ismeretesek, me­lyeket az üveg mögött rugalmas gyűrűkkel rögzítettek. Az ilyen rögzítőgyűrűknek hát-15 ránya, hogy rendesen külön acélrugókat is kellett alkalmazni, hogy a rögzítés kel­lően erős legyen. Ezeik is az álarcba kerülő nedvesség következtében gyakran korro­dáltak. További hátránya az volt, hogy a 20 behelyezésnél a rögzítőgyűrűt össze kellett nyomni, amikoris a gyűrű gyakran elgör­bült és a harmatmentesítő lemezt csak rosszul tartotta. A fent ismertetett rögzítő­gyűrűket csak külön eszközzel lehetett a 25 szemüvegfog 1alatból eltávolítani. A találmány szerinti harmatmentesítő lemezzel a fenti hátrányokat kiküszöböl­hetjük. A találmány értelmében a gázálarcok 30 szemüvegén alkalmazott harmatmentesítő lemezt a lemez anyagából való hengeres nyúlvánnyal látjuk el és azzal erősítjük fel. A rögzítés történhetik a hengeres részből kiálló és a szemüvegkeret meg-t 35 felelő mélyedéseibe nyúló csapokkal. A harmatmentesítő lemezt felerősíthetjük úgy is, hogy a szemüveg keretének oldalfalán alkalmazunk csapokat, melyekre azután a harmatmentesítő lemezt a hengeres falré­szén alkalmazott kimetszések segélyével 40 rögzíthetjük. A harmatvédő lemezt a szemüveg felé fordított oldalán gyűrűs dudorral láthat­juk el, mely révén a szemüveg és a lemez között zárt teret alakíthatunk ki, mely a 45 hőátadást és így a páráknak a harmat^ mentesítő lemezre való lecsapódásának a lehetőségét csökkenti. A harmatmentesítő lemezt a hengeres nyúlványán markolásra alkalmas perem- 5o mel látjuk el, mellyel a lemezt a szemüveg foglalatára könnyen felhelyezhetjük. A találmány példakénti kivitelét a mel­lékelt rajz mutatja; az 1. ábra a gázálarc egyik szemüvegének 55 metszete, ráhelyezett harmatmentesítő le­mezzel. A 2. ábra a harmatmentesítő lemez ol­dalnézete. Az (1) szemüveget a (4) gázálarcszövetre 60 felerősített (3) foglalathoz a (2) rugal­mas gyűrű rögzíti. A foglalatból az (5)' csapok állanak ki, melyre a (6) szigetelő­lemezt a (7) kimetszéseivel erősítjük fel. A harmatmentesítő lemeznek (8) hengeres: 65 része van, mely a markolásra való csip­kés szélű (9) peremben végződik. A har­matmentesítő lemeznek a szemüveg felé néző oldalán gyűrűs (10) dudora van, mely a szemüveg belső felületére felfekszik. A 70 harmatmentesítő lemez és a szemüveg kö­zött így levegővel töltött zárt (11) tér ke­letkezik, mely — rossz hővezető lévén — a harmatmentesítő lemezt a túlságps le-

Next

/
Thumbnails
Contents