120530. lajstromszámú szabadalom • Töltőtoll

MAÖYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRŐSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 120530. SZÁM. ÍX/a/b. OSZTÁLY. — JV. 3307. ALAPSZÁM. Töltőtoll. Némethi Nándor műszerész, Budapest. A bejelentés napja 1938. évi április hó 8-ika. A találmány töltőtoll, mely az ismertek­től abban tér el, hogy a szokásos tollhegy helyett golyó van alkalmazva, melv egy hosszcsatornával ellátott kicserélhető fej­íj darab végében forgathatóan van ágyazva. A fejdarab hosszcsatornáján át tinta veze­tődik a golyóhoz, úgy, hogy a golyónak a fejdarabból kiálló felületrésze tintás és így ezzel írni lehet. 10 A találmány a csatolt rajzon példaké­pen felvett kiviteli alakjában vau fel tűn­te Ive és pedig az 1. ábra a töltőtoll oldalnézete, és rész­ben hosszmetszete, a 15 2. ábra pedig a töltőtoll fejrészének hosszmetszete nagyobb léptékben. A rajzon (a) jelöli a töltőtoll szárát, melynek (b) hosszcsatornájában a rajzon lel nem tüntetett, ismert tintaadagolószer-20 kezet van elhelyezve. Ennek a szerkezet­nek a segítségével szívjuk be a tintát a (b) hosszcsalornába. E szerkezetnek (li) nyúlványa az (a) szárba becsavart külső csavarmenetes (i) hüvelyben helyezkedik 25 el, úgy, hogy az adagolószerkezet az (i) hüvely ki-be csavarásával működtethető. Az (a) szá;r végébe a (c) fejdarab van be­csavarva, melyen a (b) csatorna folytatását alkotó (d) hosszcsalorna vezet végig. Ebbe 30 a' hosszcsalornába belétorkollik a fejdarab falán keresztirányban álhaladó (f) furáit, melynek a szabadba torkolló nyílását a fej­darabnak kellően becsavart helyzetében az (a) szárrész lefedi. A (c) fejdarab csúcsá-35 nál, a (d) hosszcsatorna végében a (g) golyó van forgathatóan ágyazva, mely a (d) csatorna végét elzárja. A töltőtollat a következőképen használ­juk: Ha a (c) iejdarabot az (a) szárból kissé 40 kicsavarjuk, az (f) furat szabaddá válik. Ekkor az (a) szár (b) csatornájában lévő adagolószerkezet segítségével az (f) furaton át tintát szívunk be a fejdarab (d) csator­nájába, esetleg a (b) csatornába is, majd 45 pedig' a fejdarab beesavarásával az (f) furatnak a szabadba torkolló nyílását le­fedjük. A (d) csatornában levő tinta most állandóan éri a csatorna végében forgat­hatóan ágyazott (g) golyó felületét, úgy, 50 hogy a golyónak a fejdarabból kiálló felü­letével írni lehel. Az írás vastagságát az (i) hüvelynek kijjebb, vagy beljebb csavarásával szabá­lyozhatjuk. A hüvely beljebb csavarásával 55 t. i. a tinta nagyobb nyomás alatt jut a (g) golyóhoz, annak a szabadba nyúló felü­letéhez vastagabb rétegben tapad, miáltal az írás is vastagabb lesz. A (c) fejdarab megfogásának, illetve ki- 60 be csavarásának megkönnyítésére a fej­darab felületén be mélyítéseket, bordát stb. lehet alkalmazni. Szabadalmi igénypontok: 1. Töltőtoll, azzal jellemezve, hogy a szo- 65 kásos tollhegyet golyó helyettesíti, mely a töltőtoll szárrészébe csavart, végig­menő hosszcsatornával és ebbe torkolló kereszlíuratlal ellátott kicserélhető kú­pos fejdarab csúcsában, a hosszcsatorna 70 végénél úgy van forgathatóan ágyazva, hogy a hosszcsatornának a szabadba torkolló nyílását a golyó elzárja. 2. Az 1. igénypontban védett töltőtoll ki-

Next

/
Thumbnails
Contents