120470. lajstromszámú szabadalom • Szabadonfutó agy hátrataposással működő fékkel és görgős szorítózáróművel

Megjelent 1939. évi májns hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 1204:70. SZÁM. XX/C. OSZTÁLY. JT. 8166. ALAPSZÁM. Szabadonfutó agy hátrataposással működó' fékkel és görgős szorítózárómüvei. Fichtel & Sachs A. G. cég, Schweiníurt-ban (Németország). A bejelentés napja 1937. évi október hó 9-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi október hó 12-ike. A találmány kerékpárokhoz, motor­kerékpárokhoz és más hasonló járművek­hez való, hátrataposásra működő fékkel felszerelt, szabadonfutó agy. A találmány 5 a hajtó- és fékkapcsoló sajátos, súrlódás­mentes hajtást és szabadonfutást ered­ményező kialakítását célozza. A talál­mány szerint a hajtókapcsolóként ható görgős szoritózáróművet hüvelyszerű gör-10 gőtartón alakltjuk ki, mely görgőtartó a hajtótesten meredek emelkedésű, lapos szelvényű csavarmenet segélyével elcsa­varolható. Ezt a görgőtartót a hajtótest­tel rugó köti össze akként, hogy a két 15 részt a rugó a hajtás megszűnésekor vi­szonylagos elforgás révén önműködően a szabadonfutás helyzetébe állítja be, míg a részek fékezési helyzetében a hajtó­záróműnek a görgőket vezető gyűrűje az 2p el nem forgatható fékkel kapcsolódik. A ra jzon a találmány szerinti szabadon­futó fék,agy foganatosítási példájának vázlata látható. Az 1. ábra a fékagy hosszmetszete, a 25 2. ábra pedig az 1. ábra Á—B vonala mentén vett keresztmetszet. A (8) hajtókereket hordó (7) hajtó­szervnek az (5) agyhüvelybe nyúló, hüvelyalakú (6) toldatán a (10) karman­satyú lapos szelvényű (9) menet segélyé­vel elcsavarolliató. A ^10) karmantyú köpenyfelületén excentrikus, a hátra­forgás irányában sekélyesedő mélyedé­sek vannak kialakítva, amelyek, a (11) 35 görgők emelkedési pályái. A (11) görgők létesítik az (5) agyhüvely számára a haj­tást eredményező kapcsolást és azokat egyébként, ismert módon, a (12) vezető- ' gyűrű vájatai tartják. A görgők a (7) hajtószerv forgásirányától függően az 40 említett emelkedési pályákon előre vagy hátra mozognak. A (11) görgőket vezető (12) gyűrűt a (10) karmantyún elcsúszás ellen a (25) feszítőgyűrű tartja fogva. A (7) hajtószerven kialakított lépcső és 45 a (10) karmantyúnak ezzel szembenfekvő vége közé a (6) toldat köré (13) torziós rugót iktatunk, melynek áthajhtott végei az említett két alkatrész furataiba nyúl­nak és mely a (10) karmantyút a (7) 50 hajtószerven a kerék előreforgásának irányában elforgatni törekszik. A (7) hajtószerv és a csavarmenetes (10) kar­mantyú egymással szembenfekvő homlok­felületein egymáshoz képest átmérősen 55 szemben két-két (23, 24) kapcsolófogat alakítunk ki, amelyek a hajtáskor a (10) karmantyúnak a (9) meneten való el­csavarolódása révén egymásba kapasz­kodnak. 60 A fék pl. hosszant hasított (15) fék­hüvelyből állhat, amelyet a hátrataposás­kor egy helytálló (16) terpesztőkúp és egy elcsúsztatható (17) terpesztőkúp az (5) agyhüvely belső felületéhez szorít. Az 65 elcsúsztatható (17) terpesztőkúpot, akár­csak a (15) fékhüvelyt, a (16) kúp ki­ugrásaiban kialakított (18) haránthorony el nem forgathatóan vezeti és a (7) hajtó­szervhez képest való eltolódását a közéje 70 és a (6) toldat közé a tengelyre dugott (19) illesztőgyűrű határolja. A (17) ter­pesztőkúp és a (11) görgőket vezető (12) gyűrű egymásra néző homlokfelületein

Next

/
Thumbnails
Contents