120462. lajstromszámú szabadalom • Villamos kisütőcső

Megjelent 15)31). évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120463. SZÁM. VH/d., (Vll/j.) OSZTÁLY. — P. 8942. ALAPSZÁM. Villamos kisütőcső. N. V. Philips' Gloeilampenfaforieken cég*, Eindhoven-ben (Németalföld) A bejelentés napja 1937. évi február hó 6-ika. Németországi elsőbbsége 1936. évi február hó 10-ike. A találmány villamos kisütőcső egy vagy több oly elektródával vagy egyéb résszel, melynek felülete szénréteggel van ellátva, továbbá pedig eljárás ily cső 5 elektródájának előállítására. Villamos kisütőcsövek elektródáinak, különösen az anódák kisugárzásának fo­kozására ismeretes ez elektródákat a felületükön fekete réteggel, pl. szénréteg­gel bevonni. Javasoltak továbbá bizo­nyos testeket, pl. hűtőtesteket az elek­tródákkal összekötni és e testeket a felü­letükön fekete réteggel felszerelni. Ám­bár ilyen rétegekkel jó eredményeket 15 lehet elérni, sok esetben nehézségek adód­nak annak következtében, hogy ez elek­tródák és egyéb testek erős hevítéskor fekete színüket elvesztik és hősugárzá­suk csökken. 20 Kísérletek alapján megállapítottuk, hogy e zavarokat előidézheti, hogy külö­nösen a kigázosítás közben a felvitt szén az alatta lévő anyagban oldódik, és hogy e hátrányt a találmány szerinti kisütő-25 cső alkalmazásával kiküszöbölhetjük. E kisütőcsövek egy vagy több oly elektró­dát vagy egyéb testet tartalmaznak, me­lyek a felületükön legalább részben szén­réteggel vannak bevonva és melyeknél 30 a magtest és a szén között nem a mag­anyagból létesített oly anyagréteg van, melynek tulajdonsága, hogy az alatta lévő fémhez szilárdan tapad és hogy a felvitt szén benne nem oldódik,. E célra 35 előnyösen szilikátokból vagy pl. a mag­nézium, berillium, alumínium stb., egy vagy több oxidjából való réteget alkal­mazhatunk. így szénréteggel bevont oly elektródát kapunk, mely jó hőkísugárzó tulajdonságait megtartja, mert a szén az alatta lévő fémrétegben nem oldódik. A találmány szerinti villamos kisütő­cső elektródáját a következőképen állít­hatjuk elő. Pl. nikkelből készült anódából indu- 4 B > lünk ki, melyre pl. fecskendezéssel vé­kony magnéziumoxidréteget viszünk fel és ezt az alatta lévő fémhez sütjük. E ré­teget az ismeretes eljárások valamelyike szerint szénnel vonjuk be. Az így kezelt 50 elektródát ezután szokásos módon, villa­mos kisütőcső burájába építhetjük. Szabadalmi igénypontok: 1. Villamos kisütőcső egy vagy több oly elektródával vagy egyéb testtel, me- 55 lyet legalább részben szénréteg borít, azzal jellemezve, hogy a maganyag és a szénréteg között nem a mag­anyagból létesített oly anyagréteg van, melynek tulajdonsága, hogy az 60 alatta lévő fémhez jól tapad és ma­gas hőmérsékletre való hevítéskor a szén benne nem oldódik. 2. Az 1. igénypontban védett kisütőcső foganatosítási alakja, azzal jellemez- 65

Next

/
Thumbnails
Contents