120385. lajstromszámú szabadalom • Eljárás barnaszénkátrányolaj savanyúolajtartalmának dúsítására

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIKÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120385. SZÁM. Xl/b. OSZTÁLY. — B. 14207. ALAPSZÁM. Eljárás barnaszénkátrányolaj savanyúolajtartalmának dúsítására. Dr. Barna János vegyészmérnök, Kispest. A bejelentés napja 1938. évi június hó 20-ika. A bar na szénkátrányt párolva, olyan párlatokat, ú. n. barnaszénkátrányolajo­kat kaphatunk, melyeknek savanyúolaj­tartalma igen nagy. Ha arra dolgozunk 5 a lepárlási műveletben, hogy az alacso­nyabb forrpontú savanyúolajtartalmú ve­gyületek is bennmaradjanak a párlatok­ban, akkor olyan barnaszénkátrányolajo­kat kapunk, melyekben 10 30;—60% savanyúolajtartalom, 40-—70% ú. n. közömbös (neutrális) olaj és 2—3% bázisos alkatrész fordulhat elő elegyalkatrész gyanánt. 15 E barnaszénkátrányolajoknak az alkat­részeit a gyakorlatban általában kétféle módon szokták egymástól elválasztani. Az egyik eljárás szerint a bázisos részt híg savval kell kioldani, utána lúggal a 20 savanyúolajtartalmat, mire a közömbös olaj visszamarad. A másik eljárás szerves oldószerekkel dolgozik, amikor a barna­szénkátrányolajokból kivonjuk szerves oldószerekkel a savanyúolajtartalmat. 25 Itt tehát a savanyúolajtartalmat az oldó­szerbe visszük át. Ezek az ismert eljárások költségesek, hiszen keresztülvitelükhöz vegyszerek kellenek: savak, lúgok, illetve szerves 30 oldószerek, de a szükséges berendezések sem olcsók s ezért ily módon nem lehet a barnaszénkátrányolaj savanyúolaj-tar­talmát gazdaságosan elkülöníteni, ami a barnaszénkátrányolaj fatelitési célokra 35 való felhasználását nagy mértékben gá­tolja. Fatelitési célokra u. i. igen alkal­masak volnának a savanyúolajoktól meg­fosztott barnaszénkátrányolajok, feltéve, ha a savanyúolajok elkülönítése nem nagy költséggel elvégezhető. A találmányom szerinti eljárás új csa­páson halad és a barnaszénkátrányolaj oldási egyensúlyának tanulmányozásából indult ki. A barnaszénkátrányolaj említett há- 45 romféle alkatrésze u. i. nagyon eltérő old­hatósági viszonyokat mutat. A bázisos alkatrész jól oldódik vízben, már rosszab­bul benzinben és magasabb forrpontú ásványolajokban; a savanyúolajtartalom 50 vízben még elég jól oldódik, de igen gyengén oldódik ásványolajszármazékok­ban; a közömbös olaj viszont vízben egyáltalán nem oldódik, de ásványolaj­származékokban igen jól. Eszerint a barna 55 szénkátrányolaj igen eltérő oldhatóságú vegyületcsoportok elegye s ezért nem szilárd egyensúlyban lévő oldatnak tekint­hető. Ha tehát a barnaszénkátrányolaj sa- 60 vanyúolajtartalmat alkotó vegyületek­nek közömbös olajban való oldata, akkor a savanyúolajtartalom közömbös olajban való oldóképességének a mértéke a sava­nyúolaj disszociáció foka az oldatban. 65 Legyen ,,A" a nehezen oldható sa­vanyúolajtartalmat alkotó vegyületek mennyisége, ,,B" a jól oldódó közömbös olajok mennyisége, akkor A^TB+H., ahol H. a hidrogéniónok 70 mennyiségét jelenti és ebből TJ~ ' A CH — K — cB ahol CH a hidrogéniónok koncentrációja, CA és CB pedig a nehezen oldható sava-

Next

/
Thumbnails
Contents