120378. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kenyérsütéshez való kenyérfénypor előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 12037S. SZÁM X/j. OSZTÁLY. — fx. 8485. ALAPSZÁM. Eljárás kenyérsütéséhez való kenyérfénypor előállítására. Guttmanii József sütőseg-éd, Debrecen. A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 17-ike. A találmány célja olyan sütőipari segédanyag előállítása, melynek hasz­nálata a kenyér héjának íényesítését eredményezi, megakadályozza a nyers 5 kenyértésztának a szakajtókosárba való beragadását s az eddig követett kenyér­gyártás technika szempontjából elbírál­va, használata tökéletesen higiénikus és gazdaságos. 10 Eddig lisztet használtak a kenyérkosár be porozására, melyet kézzel oly vastagon hintettek be, hogy többszöri használat után, félujjnyi lisztmennyiség ragadt a szakajtókosárba. Ennek következtében 15 idővel a feleslegesen beszórt lisztmennyi­:,ég a szakajtókosárban megpenészedett s a további használat folyarpán a kenyér­tésztának a kosárból a vetőlapátra tör­tént kifordításakor penészesedésnek in-20 duló, megfeketedett lisztcsomók is hul­lottak a még nyers kenyér tetejére s a kisütés után e tisztátalanságokkal került a fogyasztó elé. Ezek szerint az eddigi használat úgy higiéniai, mint közegész-25 ségügyi szempontból, alapos kifogás alá eshet. Sütéstechnikai szempontból az eddigi gyakorlat hiányai, hogy a nyers tészta a szakajtókosárba napi többszöri használatnál beragadt s igen nehezen, 30 vagy darab tészta kiszakadásával, for­mátlanul jött ki a vetőlapátra. A kenyér kisütés után fénytelen és a tetején gyak­ran lisztcsomós volt. A találmány szerint kenyérfénypor használatánál ritka szö-35 vésű molinó- vagy tüllzacskóból lehelet­szerű vékonyan porozzuk be a kenyér­szakajtókosarat vagy kenyérszakajtó­kendőt. Ez az anyag különleges síkos­ságánál fogva, napi többszöri sütés ese­tén Lem engedi a tésztát a szakajtó- 40 kosárba vagy kendőbe beleragadni, le­heletszerű vékony rétegben történő be­szórás által pedig nem maradhat a sza­kajtókosárban vagy kendőben oly feles mennyiség, mely a penészesedésre alkal- 45 mat adna. A kenyér kisütése után szép fényt kap és a teteje tiszta és sima marad. A kenyérfénypor gazdaságosságát iga­zolja, hogy szakszerű használat mellett, 8—12 métermázsa kenyér beporozásához 50 1/-> kg kenyérfénypor elegendő, míg az eddigi gyakorlat szerint, a fenti mennyi­ségű kenyérhez 10—15 kg lisztet is el­használnak. Példa: 55 9 kg búzakeményítőt lassú tűzön meg­pörkölünk addig, míg az barnás színt nem kap, azután hozzákeverünk 40 kg burgonyakeményítőt és 1 kg szódabikar­bónát. Az anyag összekeverés és több- 60 szőri átszitálás után kerül használatra kész állapotba, mikor is tüllzacskóba téve leheletszerű vékonyan hintjük a szak­ajtókosárba vagy szakajtókendőre. Szabadalmi igénypontok: 65 1. Eljárás kenyérszakajtókosár és -kendő beporozásához, valamint kenyérfénye­sítéséhez való kenyérfénypor előállí­tására, azzal jellemezve, hogy bur­gonyalisztet és búzakeményítőt, mint 70 főhatóanyagokat és szódabikarbónát összekeverünk és a keveréket átszi­táljuk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási módja, azzal jellemezve, 75 hogy a búzakeményítőt pörköljük.

Next

/
Thumbnails
Contents