120349. lajstromszámú szabadalom • Hajszárító búra

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 120349. SZÁM. 111/b. OSZTÁLY. — L. 7542. ALAPSZÁM. Hajszárító bura. László Elemér géplakatos mester, Győr. A bejelentés napja 1938. évi április hó 4-ike. Szívórendszerű hajszárító burák már is­meretesek, ezeknek azonban az a hátrá­nyuk hogy a szárítólevegő a kezelendő fejet, illetve hajat egyrészt csak részben 5 érinti, másrészt pedig a fűtőtestről köz­vetlenül áramlik a fejre. A találmány célja ezeket a hátrányo­kat kiküszöbölni, amit azzal érünk el, hogy a bura kettős falúra van kialakítva, 10 amely két fal közötti tér, lent, a bura belsejével, fent pedig a küllevegővel köz­lekedik, mimellett a szárítólevegő fel­melegítésére való fűtőszerv (szervek) a két fal közötti térben van elhelyezve. 15 A rajz a találmány szerinti hajszárító bura egy példaképpeni kiviteli alakját tünteti fel. A találmány szerinti kettősfalú burá­nak (1) a belső íala, (2) pedig a külső 20 fala. A két fal közötti (3) tér lent, (4)-nél, a bura (5) belső terével, fent, (6)-nál pedig a küllevegővel közlekedik. A (3) térben a szárítólevegő felmelegítésére való (7) fűtőszerv vagy szervek vannak 25 elhelyezve. A bura (5) belső terének (5') felső részében a (8) szívóventilátor és az ezt hajtó (9) motor — utóbbi az (1) belső faltól szigetelten— van elhelyezve. Az (5) tér az (5') tértől a (10) védőszitával 30 van elválasztva. Az (5') teret a motor felett a nyílásokkal ellátott (11) süveg fedi le. A (2) külső falhoz, alsó szélén, az elő­nyösen gumiból való (12) elzárógyűrű 35 csatlakozik, mely arra szolgál, hogy a kezelendő fejet légmentesen záróan körül­fogja. A találmány szerinti bura működése a következő: A burát az (5) térrel a keze­lendő fejre helyezzük, melyet a (12) el­zárógyűrűvel körülfogunk. A (9) motor megindítása után a (8) ventilátor a leve­gőt a (3; téren át, az egész fejet súrolva, az (5) térbe szívja, ahonnan azt a (10) szitán és a (11) süvegen át kihajtja. 45 A levegőnek az ilyen módon való ve­zetése egyrészt meggátolja azt, hogy a levegő a legforróbb állapotban közvet­lenül érje a fejet, másrészt pedig bizto­sítja azt, hogy a szárítólevegő a fejet a 50 legnagyobb mértékben érje, miáltal a hajszárítás a legrövidebb idő alatt tör­ténik. Megemlítjük még végül, hogy a fűtő­szervnek vagy szerveknek a szabályozá- 55 sára vagy kikapcsolására a kezelendő személy által működtethető kapcsolót is lehet alkalmazni a szárítólevegő hőmér­sékletének kívánság szerinti beszabályo­zására. 60 Szabadalmi igénypontok: 1. Szívórendszerű hajszárító bura, jelle­mezve kettősfallal, amely két fal kö­zötti tér, lent, a bura belsejével, fent pedig a küllevegővel közlekedik. §5 2. Az 1. igénypontban védett hajszárító bura kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a szárítólevegő felmelegítésére való fűtőszerv (szervek) a két fal kö­zötti térben van elhelyezve. 70 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents