120308. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szulfihidrilcsoportokat tartalmazó albumózszerű keratinlebontási termékek vízben oldható komplex aranyvegyületeinek előállítására

Megjelent 1939. évi március lió 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120308. SMÁM. IV/h/2. OSZTÁLY. — Sch. 3573. ALAPSZÁM. Eljárás szulfhidrilcsoportokat tartalmazó albumózszerü keratinlebontási termékek vízben oldható komplex aranyvegyületeinek előállítására. Schering-Kablbaum A. G. cég-, Berlin. A bejelentés napja 1937. évi június hó 10-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi június hó 12-ike. A találmány eljárás szulfhidrilcsopor­tokat tartalmazó albumózszerü keratin­lebontási termékek vízben oldható kom­plex arany vegyületeinek előállítására. 5 Keratinlebontási teirrékek arany ve­gyületeit már különböző eljárásokkal állí­tották elő. így pl. ezeket a vegyületeket az 551871 és az 550705 számú német szabadalmi leírások szerint úgy állítják io elő, hogy keratinanytgckat egyidejű, vagy ezt követő redukálás mellett, sa­vanyú hidrolizálásnak vetnek alá addig, míg a keratinanyag épen oldódik és a keratinlebontási termékeknek így kapott 15 oldatát töményítés, pl. a savanyú hidro­lizátumnak vákuumban végzett be pár -lása után aranylókkal magában véve, ismert módon, behatásra hozzák. Az 578828 számú német szabadalmi 20 leírás szerint szulfhidrilcsoportckat tar­talmazó keratinlebontási termékek arary­vegyületeit úgy állílják elő, hegy a ke­ratinanyagok savaryú hidrolizátumát cinkkel redukálják, azután a képződött 25 vízben oldhatatlan cinkkeratir.vegyületet különválasztják, ezt ,/zulfhidiilkeratin­sav"-nak nevezett termékké alakítják át és ebbe a vegyületbe végül, szrkáíos mó­don, aranyat vi' znek be. Kísérletek azon-30 ban azt mutatták, hogy ezzel az eljárás­sal a keratinlebontási termékeknek csak kisebb hányada alakítható át a vízben oldhatatlan cinkvegyületen át a meg­felelő arany vegyületté, mert a keratin-35 lebontási termékeknek legnagyobb része vízben oldható cinkvegyületek alakjában veszendőbe megy. Azt találtuk, hogy keratinanyagoknak savkezeléssel és redukálással kapott egész hidrolizátumából 10D /c -ot meghaladó 40 aranytartalmú, gyógyászatilag igen ha­tásos vízben oldható komplex arany­vegyületekhez juthatunk anélkül, hogy a fent említett cinkvegyületet és az igen boinlékony ,,szulfhidrilkeratinsav"-at kü-*5 lön kellene választani, mely művelet kö­rülményes és a hozadékot igen károsan befolyásolja. Ezt az eljárást, mellyel a szulfhidrilcsoportokat tartalmazó albu­mózszerü keratinlebontási termékek több 50 mint 10% aranytartalmú igen hatásos araryvegyületei közvetlen leválasztással állíthatók elő, a következőképen fogana­tosíthatjuk: A keratinanyagokat, pl. gyapjút, szőrt 55 és szarut savanyú hidroliíáláfnsk csak olyan mértékben vetünk alá, hogy ezek a kiirdulási aryagok épen oldódjanak és az alburrózszerű keratinlebontási termé­kek kollcid vizes olcatíit adják. A sa-60 vanyú hidrclizálással kapott, diszulfid módjára kötött keratinkbontási termé­keknek a megfelelő, szulfhidrilcsoporto­kat, tartalmazó vegyületekké való át­alakítása céljából úgy járhatunk el, hogy 65 a redukálást, ismert módon, a savanyú hidrolizálással egyidejűleg fémek, pl. cink, ón vagy vas segítségével végezzük vagy pedig a hidrolizálás után a savanyú hid­rolizátumot pl. cinkporral (a további Je- 70 bontás elkerülésére célszerűen hidegben) redukáljuk. A hidrolizáláshoz alkalma­zott fölös savat azután lúgosán ható anyagokkal, pl. ammóniával és az alkáli-

Next

/
Thumbnails
Contents