120277. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a csavarsugár terhelésére

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120277. SZÁM. XV/a. OSZTÁLY. — //. 10226. ALAPSZÁM. Berendezés a csavarsugár terelésére. I. G. Hitzler, SchiíFswerft u. Mascliinenfabrik Lanenburgr-Elbe Inhaber Franz Hitzler cég', Lauenburgr (Németország). A bejelentés napja 1937. évi december hó 2-ika. Németországi elsőbbsége 1936. évi december hó 29-ike. Olyan hajóknál, melyeknek csavarjai teljesen bemerülnek, olyan csavarköpe­nyek ismeretesek, melyek kormányten­gely körül lengethetők, úgyhogy ily mó-5 don egyidejűleg kormányul alkalmazha­tók. Ilyen köpenyek alkalmazása esetén a hajócsavar minden oldalról zárt gyűrű­szerű tokban dolgozik. Kevéssé bemerülő csavarok esetén, melyeket különösen se-9 kély vizeken a csak korlátolt mértékben megengedhető bemerülés miatt kell al­kalmazni, az ilyen köpenykormányok tehát csak akkor felelnek meg, ha azokat az ilyen esetekben általánosan szokásos 5 úgynevezett csavarcsatornával kapcso­latban alkalmazzák. Az ilyen berendezé­sek úgy vannak szerkesztve, hogy a kö­penykormány nem minden oldalról zárt, hanem az úszásvonal alatt hosszában D vízszintesen meg van osztva. A felső rész helytálló és a csavarcsatornát al­kotja, az alsó kengyelszerű gyűrűrész pedig kormánytengely körül kormányhoz hasonlóan lengethető. 5 Az ilyen tengelyre szerelt, nagyjában félköpenyszerű kormányoknak az a hát­rányuk, hogy a kormánytengelyt a felső rögzített csatornán kell átvezetni és ily módon közvetlenül a csavaráramban fek-9 szik, úgyhogy jelentékeny áramlási ellen­állást idéz elő. A tengelyre szerelt köpenykormányok­nak mind mély vízre valő zárt kialakítás, mind sekély vízre való nagyjában fél-5 köpenyszerű kialakítás esetén továbbá az a hátrányuk, hogy a hajó különböző üzemi állapotának megfelelő különböző természetű csavaráramok folytán csak korlátolt nagyságú teljesítmények esetén lehetséges a viszonyokat úgy választani, 40 hogy a kormányos azokat minden üzemi állapotban könnyen és kielégítően gyor­san működtethesse. Ismeretes továbbá már csavarsugarat terelő felületeknek oly módon való ki- 45 alakítása is, mely szerint azokat két, a csavaráramot határoló, kormányhoz ha­sonlóan forgatható olyan terelőtest al­kotja, melyek tengelyei egymással össze vannak kapcsolva. 50 A találmány értelmében csavarsugarat terelő olyan berendezésnél, melynek tartó­szárnyalakú, a csavaráramot határoló, kormányhoz hasonlóan forgatható terelő­testei vannak, melyek tengelyei egymás- 55 sal össze vannak kapcsolva, a terelő­testeknek a csavaráramot határoló felü­letei a terheletlen állapotban mutatkozó merülési sik közelében, előnyösen valami­vel ez alatt, pl. a csavartengely alatt két, eo a csavart teljesen körülzáró részköpenyt, a csavartengely fölött pedig megosztat­lan, a hajtótest rögzített részeként ki­alakított félfuvókát alkotnak. A mellékelt rajz a találmányt példa- 66 képen szemlélteti és pedig az 1. ábra a találmány szerinti csavar­sugarat terelő berendezéssel ellátott hajó farának oldalnézete, a 2. ábra e berendezés elölnézete a tat 79 felől, a 3. ábra a 2. ábrában szemléltetett el­rendezésnek a III—III vonal mentén

Next

/
Thumbnails
Contents