120225. lajstromszámú szabadalom • Berendezés csöves vetélőcsévék kicserélésére

Megjelent 1939. évi március hó 16-án. MA GYÁR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1^0225. SZÁM. XIV/b. OSZTÁLY. — M. 11057. ALAPSZÁM. Berendezés vetélőcsévék kicserélésére. Martin Wilhelm mérnök, Áchim Bremen mellett. A bejelentés napja 1937. évi július hó 3-ika. A találmány berendezés, mellyel csöves vetélőcsévék (Schlauchkops) a vetélőbe a szövőszék üzemének megszakítása nél­kül önműködően adagolhatok. > Oly szövőszékek, melyeknél a vetülék­fonal legombolyodása utána vetélőbe felülről új cséve jut, magukbanvéve is­meretesek. Ezek vagy csöves csévetar­tályokkal működnek, vagy pedig úgy, 1 hogy a felhasználandó vetülékfonalat előbb szilárd testre csévélik fel. Más be­rendezéseknél e célra a vetélcben, rugó­hstás atett álló és a vetélc berendezési el működtetett külön mechanikai tartó­berendezéseket alkalmaztak. A találmány lehetővé tes?i, a feldolgo­zandó csöves csévek átgorobolyítás, külön tartályok, vagy más mechanikai tartó­eszközök nélküli önműködő feldolgozását a vetélőben. Emellett a találmány eléri azt is, hogy fonalszakadás esetén, amikor tehát a vetülékfonal hiánya első ízben áll be, csak az áru továbbítása szünetel, maga s szövőszék pedig csak a másod­izbeni vetülekfonalhiány alkalmával áll meg. Ezenkívül a cséve legombolyodása után oly váltószerkezetet hoz műkcdésbe, mely az új csévét a vetélőbe a szövőszék megállása nélkül adegolja. A találmány az, hogy a vetülékcséve a váltáékor rugalmas toldatokkal ellátott vetélőbe jut, mimellett a eséve-beverő berendezést emelőkből, rudazatokból, stb. álló oly mechanikai berendezés működteti, mely azegyízben előforduló vetülékfonal­hiánynál csak az árutovábbítást szakítja félbe, másodízbeni vetülékfonalhiánynál a szövőszék üzemét megállítja, a cséve­kicserélő szerkezetet azonban már az elsőízben vetültkfonalhiány esetében is 40 működteti, ha a csévetapintó a cséve le­gombolyodása folytán a beverőberendezés reteszelését szabaddá teszi. A találmány továbbá az, hogy az alul és felül nyitott csöves csévevetélő a 45 vetélcfiók kicserélési oldalán esek a fiók elülső fala s a rugóval terhelt fióknyelv között vezetett és a vetélő hátsó-belső fala oly kialakítású, hogy a cséve legom­bolyodása előtt fonalszakadás következ- 50 tében szükségessé váló új, tele cséve be­adagolásával az utóbbival kitolandó régi cséve a vetélőt a fiók hátsó fala irányában annyira eltolj?, hogy a vetélcfiók fenekén kialakított lúlépőryílás, melyet a vetélő 55 rendes körülmények között legnagyobb­részt eltakar, a kitolandó cséve számára szabaddá válik. A találmány további részeit a készülék különös kialakítása teszi. 60 A találmány szerinti készülék több­féleképen alakítható ki. A mellékéit ábrá­kon annak néhány foganatosítási példája van feltüntetve éspedig az 1. ábra a szövőszék bal- és jobb- 65 oldalának alaprajza; a 2. ábra az 1. ábra I—I vonalában vett függélyes metszet, megtöltött vetélő­vel; a 3. ábra a csévetapintó helyzete a cséve 70-legombolyodása után; a 4. ábra az 1. ábra II—II vonalában vett függélyes metszet, a váltószerkezet nyugalmi helyzetében; az 5. ábra ugyanez a váltakozó mozgású 7&­tengely működése közben; a

Next

/
Thumbnails
Contents