120212. lajstromszámú szabadalom • Önműködő mosókészülék

MAGYAB KIBÍLYI W^gS SZABADALMI BffiÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 120212. SZÁM. XVIlI/a. OSZTÁLY. — B. 13905. ALAPSZÁM. Önműködó' mosókészülék. Broczky Nándor bádogos és szerelőmester, Budapest. A bejelentés napja 1937. évi angusztn hó 18-ika. Az ismert gépi mosó készülékek, melyek­nek célja az volt, hogy a háztartásokban a szennyes ruhát, azok kézi mosása nélkül tisztítsák, motorikus üzeműek, áruk rneg-5 lehetősen magas s ezért a gyakorlatban nem terjedtek el, A találmány önműködő mosókészülék, mely motor nélkül működik, az alátüzelé­sen kívül egyéb külső energiát nem igé-10 nyel. Szerkezete egyszerű, ezért előállítási és üzemköltsége az eddigieknél kisebb. A találmány szerint a készülék alsó, a ruhától elválasztott, erősen fűtött részéből, a forrásban lévő, célszerűen tisztító anya-15 gokkal elátotlt vizet a szennyes ruha fölé vezetjük, melyen a víz átfolyván, az alsó részbe kerül. Az így előálló, a ruhán át történő keringés a ruha erőteljes mosását eredményezi. 20 A csatolt rajzon a készülék példaképeni kiviteli alakja hosszmetszetben van ábrá­zolva. A készülék az (1) tartályból áll, mely­nek fenekén a tűzfészekbe nyúló (2) mé-25 lyítés van, A tartály belsejébe lyuggatott (5) beliső fenéklemez van helyezve, úgy­hogy az (5) beliső fenéklemez és az (1) tartály feneke között (6) vízforraló tér marad. Az (5) belső fenéklemezhez an-80 nak közepén átmenő (3) cső van erősítve, melynek alsó tölcséres vége a (6) víz­forraló térbe jut, felső vége pedig a (4) szóró rózsával van lezárva. A tartály le­zárására erősen domborított, (10) fedél van, melyet csavar vagy más kötőelem 35 rögzít, melyre (8) biztosítószelep és a (9) ellenőrző ablak van erősítve. A készülék alkatrészeit nem rozsdásodó fémből ké­szítjük. A készülék működése a következő: a 40 tartályt megtöltjük szappanos vízzel vagy egyéb mosóoldattal s ebbe a szennyes ru­hát belehelyezzük. A tartályt azután fede­lével lezárjuk, majd a készüléket a kály­hára állítjuk, úgyhogy a (2) nyúlvány 45 a kályha tűzfészkébe érjen. Ekkor a (6) vízforraló térből a (3) csövön át a forró mosóolidat a ruha fölé öntöződik, amelyen átáramolva az (5) lyuggatott lemezen át visszakerül a (6) térbe. Ez az erőteljes 50 keringés a ruha átmosását eredményezi. Szabadalmi igénypontok: 1. önműködő mosó készülék, azzal jelle­mezve, hogy fedéllel lezárható kettős fenekű tartályból áll, melynél a kettős 55 fenék közötti teret cső köti össze a tartály felső, a tisztítandó ruha fölé eső részével. 2. Az 1. igénypontban meghatározott ké­szülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, 60 hogy a tartály feneke tűzfészekbe nyúló mélyítéssel van ellátva. 3. Az 1. vagy 2. igénypontban meghatá­rozott készülék kiviteli alakaj, azzal jellemezve, hogy a fedélen biztonsági 65 szelep és kémlőnyílás van. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents